ACTUEEL

Inspectie stelt patiënt centraal bij nieuwe koers

Inspectie stelt patiënt centraal bij nieuwe koers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat sneller en strenger optreden bij melding van mogelijke misstanden. Ook zal de inspectie adequater reageren op klachten van patiënten. Dat heeft inspecteur-generaal Ronnie van Diemen aangekondigd op Radio 1.

Zodra er aanwijzingen of meldingen zijn over links-rechts-verwisselingen van ledematen of organen bij operaties stelt de inspectie zelf onderzoek in, zo licht Van Diemen het nieuwe inspectieoptreden toe. De inspectie zal bij een melding van een verwisseling niet meer het onderzoek afwachten dat ziekenhuizen of medische klinieken officieel zelf moeten uitvoeren, maar direct zelf onderzoeken of de procedure gevolgd is. Is dat niet het geval, dan zal de inspectie kijken of een tuchtrechtprocedure mogelijk is tegen de verantwoordelijke arts. Dat betekent dat de inspectie in dat geval het eerste onderzoek niet langer aan de instellingen overlaat.

Druk

Met de verscherpte handhaving wil de inspectie druk zetten op de voortgang van de verbetering van het operatief proces. Uit calamiteitenmeldingen blijkt dat verwisselingen, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, nog steeds regelmatig optreden. Ze zorgen voor onnodige, vaak ernstige schade aan patiënten. Het gaat om zogenoemde links-rechts-verwisselingen maar ook om implantatie van een verkeerde maat prothese of een ooglens met verkeerde sterkte.

Zorgproces

Naast extra aandacht voor relatief veelkomende missers gaat de inspectie vaker onaangekondigde inspectiebezoeken afleggen. Bestuurders en professionals zullen bovendien nadrukkelijker worden aangesproken op het volgen van veiligheidsprocedures en de eigen veldnormen. “Onze zorg is goed omdat we continu leren”, zegt Van Diemen. “Maar tegelijkertijd gaat er veel mis in het zorgproces. Daarom moeten raden van bestuur het zorgproces optimaal inrichten. Hanteert elk ziekenhuis bijvoorbeeld een veiligheidsmanagementsysteem?”.

Patiënt

De nieuwe koers wordt mede ingegeven door de bevindingen van de commissie Sorgdrager. Oud-minister Sorgdrager constateerde in november dat de inspectie te bureaucratisch is, op te grote afstand van het veld staat en weinig oog heeft voor de individuele patiënt. Medio maart liet minister Schippers van Volksgezondheid weten de bevindingen van Sorgdrager over te nemen. "De inspectie moet op de schop", aldu de minister. Van Diemen kondigt nu aan dat dit patiëntenperspectief leidend moet worden bij het werk van de inspectie. “Het past in huidige tijd om meer vanuit burgerperspectief op te treden”, aldus Van Diemen. “De patiënt heeft als geen ander een beeld van wat er beter kan in zorg.”

Focus

Van Diemen denkt dat de inspectie voldoende mensen en middelen heeft om de nieuweaanpak te kunnen waarmaken. “Het is vooral zaak om de focus te verleggen naar hoge risico’s. Dat betekent dat we minder grote onderzoeken zullen doen die vaak jaren duren.”

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

22 mei 2013

Hoe kan IGZ de patiënt centraal stellen als VWS haar baas blijft? VWS dient een heleboel andere doelen en verwacht van IGZ een loyale opstelling.

Misschien moet ik me eerder afvragen waarom VWS verwacht dat de burgers een dergelijk bericht geloven. Zelf ben ik het wel beu steeds voor een of andere simpele idioot te worden aangezien.

Anoniem

22 mei 2013

@ Schulte. Skipr neemt het nieuws klakkeloos over en u leest Skipr. Is dat misschien een antwoord?

Anoniem

22 mei 2013

@ Schulte: You can't blame them for trying.

Hapert

23 mei 2013

Gaap.... leuk sprookje. Daar worden mijn kinderen slaperig van als ik een sprookje vertel en ik had net dezelfde emotie!

Alleen jammer dat Van Diemen zijn verhaal niet begint met: "er was eens"...

van Heemstra ZorgSteedsBeter

23 mei 2013

Tegenover voorgaande reacties geef ik de hoop liever niet op. En klinkt dit bericht in 'lean termen' mij als muziek in de oren. Patient-beleving en melding meer gewicht! Wij zijn daar nog lang niet en het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Laten we niet vergeten dat elke misser namelijk een kans is om te onderzoeken wat de kernoorzaak is van de misser, waarmee we fundemanteel en duurzaam verbeteren. Wat iets geheel anders is dan het specifieke geval 'afhandelen', 'berispen' en 'maatregelen nemen' en over gaan tot de orde van de dag. Wie hoopt er mee?

Kok

24 mei 2013

@Hapert: HAAR verhaal

Kok

24 mei 2013

@Hapert: HAAR verhaal

Alders, Patientencoach

26 mei 2013

Wat mij in het verhaal van dhr. Van Diemen het meest opvalt is het feit dat het belangrijk is te te willen leren van fouten. Ik pleit ervoor een cultuur te creëren waarin dat ook kan gebeuren. Dat er niet meteen je kop eraf gehakt wordt als je toegeeft dat er iets mis is gegaan. Ik geloof in de redelijkheid van mensen als je elkaar een kans geeft om te verbeteren. Dat geldt ook voor de IGZ.

Top