ACTUEEL

Meetbaar Beter groeit van twee naar zes hartcentra

Met de oprichting van de Stichting Meetbaar Beter op vrijdag 24 mei 2013 zetten zes hartcentra een grote stap voorwaarts op het gebied van transparantie en de verbetering van kwaliteit van zorg. Door te werken met uitkomstindicatoren geven zij patiënten en zorgverzekeraars inzicht in de resultaten van behandeling.

De hartcentra van het Amphia Ziekenhuis, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, het Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Universitair Medisch Centrum Groningen hebben zich met de oprichting van de stichting bij het project Meetbaar Beter aangesloten.

Uitkomstindicatoren

Onder de naam Meetbaar Beter creëerden de hartcentra van het Catharina Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein eind 2012 in samenwerking met The Decision Group volledige transparantie ten aanzien van de resultaten van de geleverde zorg. Beide centra rapporteerden in het Meetbaar Beter Boek over de resultaten van zorg, gemeten aan de hand van de geselecteerde uitkomstindicatoren. Meetbaar Beter is nu nog gericht op de meest voorkomende hartaandoeningen; kransslagaderlijden en boezemfibrilleren. De hartcentra verwachten binnen drie jaar voor vrijwel alle patiëntgroepen de belangrijkste uitkomstindicatoren te hebben geselecteerd en transparant te kunnen rapporteren over de resultaten van de verleende zorg. Dat zes vooraanstaande Nederlandse hartcentra gezamenlijk werken met uitkomstindicatoren noemen ze 'baanbrekend'.

Medische uitkomst, gezondheidswinst en kwaliteit van leven

Meetbaar Beter is een methodiek om het effect van de behandeling voor de patiënt te meten. De methode meet niet alleen de medische uitkomst, maar ook de gezondheidswinst op langere termijn en de kwaliteit van leven na een ingreep. De aangesloten hartcentra maken de resultaten openbaar zodat de patiënt kan beschikken over de meest relevante kwaliteitsinformatie. Op termijn kan de patiënt zelfs zien of en hoe de kwaliteit van zorg in een hartcentrum verbeterd is. Tegelijkertijd geven de uitkomsten nieuwe inzichten op basis waarvan artsen de zorg voor de patiënt verder kunnen verbeteren.

Stichting Meetbaar Beter om systematiek verder te ontwikkelen

Om het project Meetbaar Beter goed vorm te kunnen geven en deelname van alle Nederlandse centra mogelijk te maken is op 24 mei 2013 de Stichting Meetbaar Beter opgericht. De stichting heeft het doorontwikkelen van de Meetbaar Beter systematiek tot doel en is naar verwachting een tijdelijke organisatievorm. “Deze nieuwe manier van werken heeft ons nieuwe inzichten in de resultaten van onze behandelingen gebracht”, zegt interventiecardioloog dr. J.J. Koolen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “We willen deze manier van werken uiteindelijk volledig overdragen naar de landelijke organisaties van de beroepsgroepen de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC), waardoor deze werkwijze de hele Nederlandse gezondheidszorg ten goede kan komen.”

Stakeholders hebben zitting in klankbordgroep

Hoe meer hartcentra meedoen, des te beter het is, stelt Hans van Laarhoven, senior adviseur bij De Hart&Vaatgroep die als lid van de klankbordgroep nauw is betrokken bij het project: “Het is een goed programma dat patiënten inzicht geeft in de kwaliteit van de behandeling. Daartoe moet nog wel een volgende stap gezet worden naar het nog meer toegankelijk en begrijpelijk maken van de uitkomsten.” Zorgverzekeraars VGZ, CZ en Achmea, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het ministerie van VWS en de patiëntenorganisatie Hart&Vaatgroep zijn in een klankbordgroep bij het project betrokken. Joël Gijzen, directeur Zorg van CZ: "CZ ziet Meetbaar Beter als een goed voorbeeld van transparantie op het gebied van uitkomstindicatoren. Uitkomstindicatoren zijn voor CZ een medium om kwaliteit te verbeteren en uiteindelijk selectieve inkoop bij een breed publiek geaccepteerd en gewaardeerd te krijgen."

Uitkomstindicatoren en patiëntperspectief

Binnen Meetbaar Beter selecteren behandelaars de uitkomstindicatoren die het meest relevant zijn voor de patiënt. Dat doen ze aan de hand van een wetenschappelijk verantwoorde en gevalideerde methodiek, gebaseerd op de Value Based Health Care-theorie van Harvard Business School. Een internationale academische adviesraad levert hierbij ondersteuning. Aan de hand van deze uitkomstindicatoren kan de toegevoegde waarde van de zorgverlening voor de patiënt worden gemeten. De inzichten in deze resultaten bieden de medici nieuwe inzichten waardoor zij de zorg verder kunnen verbeteren. Door transparant te rapporteren over de resultaten van zorgverlening verkrijgen patiënten, verzekeraars en andere belanghebbenden inzicht in de resultaten die ze van de zorgverlening in het betreffende hartcentrum mogen verwachten.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top