ACTUEEL

IGZ stelt Verpleeghuis Slotervaart onder toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verpleeghuis Slotervaart per direct voor de duur van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie stelt dat er risico’s zijn voor de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis. Het verpleeghuis is niet in staat de door de Inspectie geëiste verbeteringen op tijd door te voeren.

De IGZ heeft klachten ontvangen over de geleverde zorg, zoals de inzet van zorgmedewerkers en infectiepreventie. De zorgleefplannen (waarin wordt afgesproken welke zorg cliënten krijgen en wat het doel van hun behandeling is) waren tijdens het laatste inspectiebezoek nog niet voldoende leidend bij de uitvoering van de dagelijkse zorg. In de plannen zijn volgens de Inspectie niet altijd de zorgdoelen opgenomen en bewoners en hun verwanten worden hier onvoldoende bij betrokken.

Kwaliteitsverbetering

Verpleeghuis Slotervaart maakt deel uit van Cordaan en biedt revalidatiezorg en psychogeriatrische zorg aan ongeveer 100 cliënten. Eelco Damen, voorzitter van de raad van bestuur van Cordaan: "Onze medewerkers werken hard aan de kwaliteitsverbetering en er is sprake van vooruitgang. Maar het duurt te lang voordat resultaten zichtbaar worden. De inspectie vraagt van ons dat we versnellen. Dat gaan we dan ook doen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

leers

5 juni 2013

Ja, dit is het gevolg vab symbool politiek waarin het juist invullen van voorbedrukte formulieren centraal staat i.p.v. zorg.

Top