ACTUEEL

Charles Laurey bestuurder SVVE De Archipel

  • Onbekend
  • 1 juli 2009
  • 3362 keer gelezen
  • 0 reacties

Voormalig bestuursvoorzitter van Meavita Nederland Charles Laurey is per 1 juni 2009 aangetreden als bestuursvoorzitter van Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven en omgeving De Archipel. Laurey vervangt Ton Muurling die na 29 jaar met pensioen gaat.

Meavita moest ontmantelen

Laurey is van huis uit jurist. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de fusie tussen Vierstroom en Zorgring. Bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter van Meavita Nederland in oktober 2008 was de fusie daar al voltooid. De fusie bracht Meavita echter vooral problemen. Laurey zegt in het julinummer van 2025, opinieblad in de ouderenzorg: “Ik concludeerde na vijf weken dat ontmanteling de enige optie was. Je moet doen wat maatschappelijk verantwoord is. En dat heb ik gedaan.” In het interview stelt Laurey dat transparantie een voorwaarde is voor competent besturen. “Je moet missers durven toegeven aan je toezichthouders zonder bang te zijn dat ze je de kop zullen kosten.” Laurey denkt dat de tijd van het old boys network in de raden van toezicht de laatste fase heeft bereikt.

‘Bestuurders zijn eigenwijs’

De professionalisering van de raden van toezicht vindt Laurey positief, omdat er countervailing power moet zijn. Hij spreekt van een gezonde spanning tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht. Toezichthouders moeten juist vragen stellen. Laurey in 2025: “Bestuurders zijn eigenwijs. Ze moeten door een barrière heen breken om in eerste instantie alleen al te erkennen dat ze toezicht nodig hebben. En vervolgens moeten ze de kracht hebben om hun rol in de benoeming van nieuwe toezichthouders beperkt te houden.” Op de vraag wat een goede toezichthouder is, antwoordt Laurey dat dat afhankelijk is van de omstandigheden waarin de organisatie verkeert. Factoren als bedieningsgebied, levensfase van de organisatie en fusievoornemens spelen hierbij een rol.

Groei door Muurling

Ton Muurling werd in 1993 aangesteld als bestuursvoorzitter. Onder zijn leiding is De Archipel gegroeid tot een organisatie met 2200 medewerkers en ruim 900 vrijwilligers. In 2009 heeft de organisatie het gouden keurmerk voor de zorg gekregen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top