ACTUEEL

Thebe-topman ontvangt 3 ton ontslagvergoeding

Bestuurder Henk Möhlmann van de Brabantse zorgorganisatie Thebe kreeg vorig jaar een ontslagvergoeding van bijna 289 duizend euro mee. Dat valt op te maken uit de jaarrekening van Thebe, zo meldt BN/De Stem.

Het totale inkomen van Möhlmann bedroeg in 2012 458.900 euro. Hij vertrok in september. Woordvoerder Karel de Buijzer van Abvakabo FNV is verontwaardigd over de hoogte van de ontslagvergoeding. "Dit is niet gepast. En dan gebruik ik nette bewoordingen. Het is een schandelijk bedrag. Zeker gezien de pijnlijke bezuinigingsmaatregelen die bij Thebe worden genomen."

Afvloeien

De zorgorganisatie staat namelijk vlak voor een ingrijpende reorganisatie. Van de 8.500 medewerkers, onder wie veel thuiszorgers, moeten er volgens Thebe enkele honderden 'afvloeien'. Enkele bronnen binnen de organisatie gaan uit van een veelvoud van dat aantal. De raad van bestuur beslist nog voor de zomervakantie over het reorganisatieplan. Hij laat schriftelijk weten dat vooral wordt gesneden in de ondersteunende diensten en dat de zorgverlening zelf wordt gespaard.

Onderhandelingen

Eerder dit jaar strandden de onderhandelingen tussen Thebe en de vakbonden over een sociaal akkoord. Thebe wil medewerkers hun baan garanderen als zij 20 procent van hun salaris inleveren. De bonden zien daar niets in.

Morele verantwoordelijkheid

De nieuwe Wet normering topinkomens (WNT) gaat uit van een maximale vertrekpremie van 75.000 euro. Die wet is pas sinds 1 januari dit jaar van kracht en geldt niet voor afspraken die in 2008 zijn gemaakt. Woordvoerder De Buijzer van Abvakabo FNV vindt echter dat bestuurders van instellingen en organisaties in de publieke sector in deze 'barre tijden' een morele verantwoordelijkheid hebben om af te zien van dergelijke hoge vergoedingen.

Suriname

Henk Möhlmann maakte deel uit van een driehoofdig bestuur. Vorig jaar vertrok bestuurder Wim Corsten. Hij kreeg geen bonus of vergoeding mee. Zijn jaarsalaris bedroeg 251.448 euro. Hij zat ruim zeven jaar in de raad van bestuur van Thebe. Möhlmann is inmiddels naar Suriname vertrokken en is onbereikbaar voor commentaar, schrijft BN/De Stem.

Opvolger

Het huidige tweekoppige bestuur bestaat uit Rob Stam (sinds april 2007) en de vorig jaar oktober aangetreden Karel Verweij. De laatste kreeg bij zijn vertrek in 2012 als bestuurder van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan 282.260 euro mee. Uit de jaarrekening van Thebe blijkt dat hij vorig jaar een bruto onkostenvergoeding kreeg van 62.180 euro. Het maximaal toegestane bedrag is volgens de Wet normering topinkomens 8.069 euro, aldus BN/De Stem. Verweij is in principe tot medio 2014 aangesteld. Volgens de raad van toezicht zit in de hoge vergoeding Verweij’s salaris verdisconteerd.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 juni 2013

belachelijk, dat dit nog steeds voorkomt!!!!

niggebrugge

8 juni 2013

Niet zo gek dat dit nog voorkomt als de wet pas een paar maanden van kracht is.Geduld is een schone zaak.
Moraal bestaat niet in de zakelijke wereld. Werk is business, dus je kan het ze moeilijk kwalijk nemen. Bij jouw volgende baan wil je er ook een schaaltje bij, dus stop met huilen en aan het werk als dat kan in deze tijd.

Anoniem

9 juni 2013

Vrij naar Bertold Brecht: wat stelt het beroven van een zorginstelling voor vergeleken met het besturen ervan?

de Jonge

9 juni 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 09-06-2013 23:02.

Levinas

9 juni 2013

de Jonge toevallig weet ik dat de biezonder hoogleraar de Winter zijn aandelen van de Jan van Goyen kliniek heeft verkocht. Ik heb gehoord voor 50% aan Erbudak en voor 50% aan het Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis. Het schijnt dat hij merkte dat allerlei dubieuze praktijken plaats vonden zoals patiënten die zelfs via een raam op de tweede verdieping met een hoogwerker werden neergelaten in een ambulance omdat een nabloeidng niet viel op te lossen. De lift scheen zo klein te zijn dat er geen patient op een brancard in kon.
Het klinkt mij niet geloofwaardig in de oren trouwens.
Ok was het gebouw bijna afgebrand snachts. En is inderdaad Dr. Mickey Sanders na een bezoek van de algemeen manager van de Winter de volgende dag 'plotseling' overleden.
Bovendien is er geknoeid met declaraties wat betreft verzekerd of niet.
Het is een merkwaardige gang van zaken daar sinds meneer de Winter het had gekocht. Misschien begreep hij uiteindelijk ook dat die piepkleine operatiekamertjes allang niet meer voldoen aan de nromen en dat er regelmatig stroomstoringen en zelfs lekkage is geweest. Maar ja, het is ook een oude villa. Ik woon in dezelfde straat als waar de Jan van Goyen staat en ken de vorige eigenaar van het gebouw. Die was een stuk makkelijker en grapte erop los: 'laat toch affikken dat gebouw':)

Maar je vraagt onderhand wel af of het nog wel veilig is daar als patient te belanden. Niet dus. Geef mij maar een groot academisch ziekenhuis!

Top