ACTUEEL

Individuen krijgen toegang tot governancecommissie

Individuele personen die zich benadeeld achten doordat een zorgorganisatie de zorgbrede governancecode niet naleeft, hebben sinds 1 juli toegang tot de governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Zo willen ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), de code beter toetsbaar maken.

Incidenten schaden vertrouwen in kwaliteit bestuur zorg

“De afgelopen jaren heeft een reeks van incidenten het vertrouwen in de kwaliteit van het bestuur van zorginstellingen onder druk gezet”, stellen de brancheorganisaties in een gezamenlijk persbericht. “In de beeldvorming en soms ook in de politiek, overheersen de incidenten rond bestuur en toezicht. De brancheorganisaties in de zorg willen geen incidentenpolitiek, maar willen wel de structurele problemen die achter sommige incidenten schuil gaan, aanpakken. Het verder openstellen van de governancecommissie maakt daarbij onderdeel uit van een breed pakket van maatregelen.” Tot dusverre konden alleen rechtspersonen terecht bij de governancecommissie van het Scheidsgerecht, bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. Nu dus ook individuen.

Kwalteit en integriteit van bestuur en toezicht cruciaal

De Brancheorganisaties Zorg achten kwaliteit en integriteit van bestuur en toezicht cruciaal voor de maatschappelijke legitimering en het effectief opereren van zorgorganisaties. BoZ verwijst naar andere maatregelen, die zijn gericht op een vernieuwing van de zorgbrede governancecode, het verbeteren van de verantwoording en betere naleving. De brancheorganisaties hebben een conceptversie van een vernieuwde  zorgbrede governancecode voorgelegd aan de minister van VWS en organisaties van belanghebbenden. In de nieuwe code komt onder andere meer aandacht voor de toezicht op de kwaliteit van zorg en meer aandacht voor de scholing van leden van de raad van toezicht. Verder heeft de BoZ een aantal wijzigingen voorgesteld over de verantwoording over governance in het jaardocument zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top