ACTUEEL

Rechter verklaart Ruwaard van Putten failliet

Rechter verklaart Ruwaard van Putten failliet

De rechtbank in Den Haag heeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse maandagochtend failliet verklaard. Directe aanleiding voor het faillissement is het feit dat het ziekenhuis niet in staat is de salarissen over juni te betalen.

De curatoren zeggen vergevorderde gesprekken te voeren met een aantal overnamepartijen uit de zorgsector over een doorstart. De zorgverlening aan patiënten gaat vooralsnog onveranderd door. Dit neemt niet weg dat er tegelijkertijd een afbouwscenario wordt opgesteld. Als er eind deze week geen doorstart mogelijk blijkt, wordt een datum bepaald waarop een afbouwplan in werking treedt.

Toestemming

De zorg wordt dan gefaseerd overgebracht naar andere zorgverleners in de regio. Dit plan wordt opgesteld door de raad van bestuur en vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voorgelegd. Pas als de inspectie toestemming geeft,  zal de zorg worden afgebouwd.

Ontslag

Als gevolg van het faillissement krijgen alle medewerkers formeel ontslag. Daarbij geldt een ontslagtermijn die, afhankelijk van de lengte van het dienstverband, tussen de vier en zes weken ligt.  Tijdens de ontslagtermijn gaan de werkzaamheden gewoon door. De loonbetaling over de maand juni wordt onder de loongarantieregeling overgenomen door het UWV. Werknemers krijgen via het UWV ook hun loon over de nu lopende opzegtermijn. 

Stille bewindvoerder

Uit de gerechtelijke uitspraak blijkt dat curatoren Henri Bentfort van Valkenburg en Martijn Vermeeren al op 5 juni op verzoek van het ziekenhuis zijn aangesteld als zogenaamde ‘stille bewindvoerders’. Een en ander werd vorige week nog nadrukkelijk weersproken door het Ruwaard van Putten Ziekenhuis toen RTV Rijnmond meldde dat het ziekenhuis in een stille surseance van betaling verkeerde.     

Doorstart

Sinds november vorig jaar is duidelijk dat het Ruwaard van Putten niet op eigen kracht kan voortbestaan. De raad van bestuur overlegt sindsdien met een aantal zorgpartijen over een overname waarbij het ziekenhuis voor de regio behouden blijft.  De curatoren voeren momenteel intensief overleg met de overnamekandidaten met als doel een doorstart te realiseren. Daarbij is er nauwe afstemming met zorgverzekeraars, banken, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gevarenzone

Het Ruwaard van Putten is het eerste ziekenhuis sinds begin jaren negentig dat failliet gaat. Toen waren het ziekenhuis Berg en Bosch in Bilthoven (1992) en Stadsziekenhuis Kampen (1994) die failliet gingen. Het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam en de IJsselmeerziekenhuizen werden recentelijk door overname voor een daadwerkelijk faillissement behoed. Verschillende kleinere ziekenhuizen, waaronder het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, verkeren momenteel naar verluidt in de gevarenzone.   

Lees de reconstructie over het Ruwaard van Putten Ziekenhuis uit Skipr magazine 10, 2011 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Schulte

24 juni 2013

Dit is een tegenvaller voor al die mensen die hun vertrouwen in Anton Westerlaken hebben uitgesproken. Ook voor hem was het blijkbaar onmogelijk om alle belangen te verenigen. Vooral het feit dat de belangen van zijn eigen ziekenhuis en medische staf op zoveel punten tegengesteld waren aan de belangen van het Ruwaard en haar staf, maakte dit een vrijwel onmogelijke klus. En zo zie je maar weer, ook al wil je nog zo graag samenwerken, soms ben je gewoon elkaars concurrent.

Top