ACTUEEL

LangeLand lijdt ruim vijf miljoen euro verlies

Het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer heeft in 2011 een verlies geleden van 5,2 miljoen euro. Ook 2012 zal verlieslatend zijn, maar de directie verwacht in de toekomst een gezond financieel resultaat te kunnen presenteren.

Het ziekenhuis baseert de positieve toekomstverwachting mede op de lopende gesprekken met enkele potentiële samenwerkingspartners. Zonder dit verder toe te lichten zegt het ziekenhuis dat een oplossing voor de financiële problemen “nabij” is.

Vertrouwen

“Dat er in 2011 sprake zou zijn van een fors verlies, was bekend”, reageert bestuursvoorzitter Jan Willem Brinkman. “Ik ben blij dat er nu een plan voor de toekomst ligt waar ook de accountant alle vertrouwen in heeft. Van belang is dat Zoetermeer een basisziekenhuis houdt. Dat vind ik het goede nieuws bij deze verder natuurlijk slechte cijfers.”

Werkkapitaal

De slechte financiële resultaten van het Lange Land Ziekenhuis vinden hun oorsprong in 2010. In dat jaar is er onvoldoende aandacht geweest voor het werkkapitaal waardoor lopende investeringen een te groot beslag legden op de beschikbare middelen.

Basisziekenhuis

Het ziekenhuis heeft op 27 juni het jaardocument 2011 inclusief goedkeurende verklaring van de accountant gedeponeerd. De jaarstukken over 2012 verwacht het ziekenhuis in het najaar te kunnen deponeren. Op korte termijn treedt een plan van aanpak in werking dat ervoor zorgt dat Zoetermeer een structureel financieel gezond basisziekenhuis krijgt met een passend zorgaanbod. Hieruit vloeit voort dat bepaalde hoogcomplexe behandelingen niet meer worden uitgevoerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top