ACTUEEL

Breed consortium houdt LangeLand overeind

Breed consortium houdt LangeLand overeind

Het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is gered door een gezamenlijke inspanning van de medisch specialisten, zorgaanbieder Vierstroom en facilitaire dienstverlener Vebego. In totaal komt daarmee ruim 10 miljoen euro vrij voor herstructurering van het ziekenhuis, dat binnenkort een nieuwe naam krijgt.

Formeel gezien wordt zorgorganisatie Vierstroom samen met de medische staf de nieuwe eigenaar van het LangeLand. Vierstroom investeert 6 miljoen euro in de herstructurering van het LangeLand. Het  LangeLand Ziekenhuis gaat onderdeel uitmaken van de groep bedrijven van Vierstroom.

Mede-eigenaar

De medische staf is mede-investeerder en verwerft voor 1,5 miljoen euro 20 procent van de aandelen. Facilitair dienstverlener Vebego verstrekt daarnaast een indirecte lening van 3 miljoen euro. Het Groene Hart Ziekenhuis uit Gouda investeert in apparatuur.

Bijdrage

Vierstroom was in maart ook al in beeld als mogelijke samenwerkingspartner van het LangeLand. Naar aanleiding van de overvloedige speculaties gaf Vierstroom destijds aan het LangeLand niet te willen overnemen, maar wel bereid te zijn een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het ziekenhuis. Woensdag 10 juli werd duidelijk dat Vierstroom het ziekenhuis formeel toch overneemt.

Regiovisie

Alvorens in het LangeLand te investeren heeft Vierstroom samen met Langeland en het Groene hart Ziekenhuis een regiovisie opgesteld. Rode draad in deze visie is intensievere samenwerking tussen Vierstroom en beide ziekenhuizen. Een deel van de complexe zorg verhuist naar Gouda, maar Vierstroom beschouwt het ziekenhuis in Zoetermeer als een kernvoorwaarde voor het goed functioneren van de zorginfrastructuur in een regio met 150 duizend inwoners, ruim 20 duizend spoedeisende hulpvragen en 1300 bevallingen per jaar.

Vergrijzing

“De vergrijzingsgolf versterkt de noodzaak van een basisziekenhuis in Zoetermeer”, stelt bestuursvoorzitter Jeroen van de Over van Vierstroom. “Voor de doelgroep van Vierstroom, namelijk chronisch zieken en kwetsbare ouderen, is dat van cruciaal belang. Door in de keten samenwerking te optimaliseren kunnen wij hen blijvend beter helpen.”

Primeur

Bijzonder is dat de medische staf van Het LangeLand Ziekenhuis mede-eigenaar wordt. Daarmee worden medisch specialisten voor het eerst in Nederland mede-eigenaar van een ziekenhuis. “Wij vinden het van groot belang voor onze patiënten dat het ziekenhuis blijft bestaan”, licht voorzitter Jos Roelofsen van de medische staf de inspanning van de specialisten toe. “Het is een unieke kans om door samenwerking in de keten de kwaliteit van zorg efficiënter en beter te kunnen maken. Als mede-investeerder dragen we ook meer verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg.”

Basiszorg

Het LangeLand Ziekenhuis richt zich op laagcomplexe basiszorg met een hoog volume. Hoogcomplexe zorg met een laag volume wordt geleverd door ziekenhuizen in de omgeving. Een belangrijke stap betreft de samenwerking met  specialisten interne geneeskunde, radiologie en geriatrie van het Groene Hart Ziekenhuis.

Nieuwe naam

De overname van de aandelen wordt effectief per 1 september 2013 mits de mededingingsautoriteit ACM, medezeggenschapsorganen en banken formeel akkoord gaan. Het ziekenhuis krijgt binnenkort ook een nieuwe naam.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

10 juli 2013

Gelukkig! Waar de winst eerst in handen van 1 zorgondernemer dreigde te komen is de winst nu heel democratisch van ons allemaal. Dit is een veel eerlijker systeem dan dat de winst in de handen vloeit van 1 persoon die nooit heeft gewerkt in ons ziekenhuis maar nu wel met de winsten ervan door zou gaan. Bovendien zijn we als specialist nu ook de dreiging kwijt van minder inkomen. Bij overname door een eerdere kandidaat zouden we tot 30% moeten ionleveren zogenaamd om de boel te kunnen financieren. Dat ze daar in Lelystad ingetrapt zijn is velen nog steeds een raadsel.
Ziekenhuizen behoren te worden overgenomen door de mensen die er al werken, niet door externe aandeelhouders of geldschieters. Dit is echt iets wat Den Haag heel snel moet regelen.
Een ziekenhuis is geen koekjesfabriek wat Prof. Smalhout terecht pas in zijn bekende column in de Telegraaf schreef. Het hele denken moet veranderd worden, terug naar een ethische aanpak en geen marktkoop lui graag in de zorg! Dit is echt geweldig en wie gunt de harde werkers van het Langeland niet dit prachtige resultaat? Specialist en verpleegkundigen hebben alle reden om trots te zijn op HUN ziekenhuis.
Dit kan gewoon model staan voor de toekomst want nu zijn eindelijk ook de rechten van hardwerkende verpleegkundigen meegenomen in de onderhandelingen. Welke vakbond hier ook op de achtergrond aan mee heeft gedaan , die verdient een dikke pluim ook.

Jan Pronk

10 juli 2013

LL is een stichting..sinds wanneer kan die aandelen uitgeven?

Wat is de synergie tussen vierstroom (zelf ook niet heel financieel sterk) en een middelmatig presterend ziekenhuis?

Met deze kapitaalinjectie zullen schuldeisers nu toch iets sneller hun vordering opeisen..

Uistel van executie..op lange termijn is dit ziekenhuis overbodig..

Daarnaast zullen ze komende jaren flink moeten investeren en overcapaciteit afboeken.

Met zoveel belangen neemt de kans op ruzie alleen maar toe

Van Dalen

11 juli 2013

@Anoniem: ik hoop altijd nog (waarschijnlijk vergeefs) dat de heren en dames politici Prof. Dr. Smalhout eens wat serieuzer nemen... Ik steek er toch iedere zaterdagochtend weer veel van op. ;-) De zorgwereld zou er in ieder geval een stuk beter uitzien, overige wereld ook. En eens met uw positieve reactie over deze ontwikkeling. De macht van de zorgverzekeraar is veel te groot - en zeer ongezond - aan het worden. Groot, groter grootst is niet altijd goed, beter, best. Integendeel, maar de politiek en de dikke managementlagen hebben dat helaas zelf niet door.

Tweede leestip in deze huidige wereld: Animal Farm. Derde: A brave new world. ;-)

Anoniem

11 juli 2013

@ Van Dalen Het is een verademing te lezen wat u schrijft. Het wordt tijd dat Prof.Smalhout wordt gehoord en inderdaad elke zaterdag genieten honderdduizenden van zijn verstandige en uiterst betrouwbare analyses.

Dankzijn deze zeer begaafde arts/columnist/journalist is er nog enigszins sprake van redelijkheid binnen de gezondheidszorg.

Het geheim is dat dat Prof. Smalhout gezegend wordt met wijsheid zoals eens koning Salomon. En hij is wars van ego-tripperij en dingen onnodig ondoorzichtig maken zoals bijvoorbeeld veel ondernemers in de zorg en hun managers die niet het patiënten-belang voorop stellen en de medische invalshoek maar vooral het grote financiële eigenbelang, al of niet gerelateerd aan investeringen via de bankwereld.

Men heeft van de gezondheidszorg een markt gemaakt met kooplui die niets ontziend collega's op een onmenselijke manier eruit werken omdat ze de zeggenschap hebben gekregen, volkomen ten onrechte voor zover het betreft kapitaal wat door de premie-plichtigden massaal wordt betaald voor de nationale zorg.

En natuurlijk zijn individuele artsen geneigd om te zwijgen en ook mee te doen aan praktijken waar ze eigenlijk een afkeer van hebben om buiten de media of de aandacht van de IGZ te blijven. Zo werd in onze kliniek een anti-emeicum vervangen door een veel goedkoper maar niemand van de artsen voelde zich geroepen het op te nemen voor het patiënten- belang maar wel tegelijkertijd mooie uniformpjes aanschaffen met het 'bedrijfslogo' .
Daar ligt de grens voor ethisch ondernemen.
Prof.Smalhout is als Jood geroepen om de normen en waarden binnen de zorg te verdedigen tegen het economische gewin waar managers alleen maar oog voor hebben.
Men ontslaat aan de lopende band de beste verpleegkundigen die worden vervangen door ZZP-ers want ook dat is geldbesparing denkt men.
Nu pas begint het besef door te dringen dat op deze manier een kaalslag wordt verricht die de samenleving als geheel opscheept met onnodige uitkeringen en een groot verlies aan vakmanschap.
Het is zelfs zo dat een manager die op zijn vakgebied uniek was en duizenden mensen van ernstige pijnklachten heeft verlost stierf nadat die manager bij de bedrijfsovername door een zorgondernemer hem duidelijk maakte dat hij niet meer 'de baas'; was en zich moest richten naar de eisen van de nieuwe eigenaar. Terwijl de betreffende specialist mede-oprichter van de stichting was!

En iedereen zwijgt, bang voor de eigen baan.
Alleen Prof.Smalhout durft daar over te berichten omdat hij nou niet bepaald een voorstander is van de geïntroduceerde marktwerking en financieel niet afhankelijk is.
Misdadig hoeveel mensen al anoniem zijn 'aangepakt' door managers die zelfs als uiteindelijk de zorgondernemer het bedrijf verkoopt, zijn aandelen, in 'zijn' bedrijf, dat dan de verantwoordelijke manager rustig blijft zitten! Van ziekenhuisje naar bedrijf en uiteindelijk maar ingezien dat het niet deugde wat er gebeurde.
Elke vorm van handel moet verboden worden in de zorg die nog steeds werellwijd de wortels heeft in de Christelijke naastenliefde. De namen van veel ziekenhuizen herinneren daar nog aan!
Prof Smalhout durft dat te benoemen.

Frappant is dat in een biografie over Steve Jobs, volgens veel managers en ondernemers de beste ondernemer van de wereld , ergens gesteld wordt dat de vele interne conflicten bij Apple uiteindelijk door theologen zullen worden opgelost! Vergeet niet dat bijna allen bij Apple van Joodse huize zijn, en met het enorme vermogen tot abstraheren zijn opgegroeid. Maar als er dan ook conflicten ontstaan moeten deze met de wijsheid van God worden opgelost, net als in de dagen van koning Salomon. Managers weten misschien veel van hun cijfertjes maar van elementaire (tien) geboden wil men niets weten als hun economisch belang op de tocht zou komen. Dan luidt het parool opeens: 'creatieve destructie'. Daarmee de maatschappij als geheel opschepend met onaanvaardbaar immoreel en uiterst onrechtvaardig behandelde zorgmedewerkers, artsen en verpleegkundigen en andere vakmensen in onze ziekenhuizen. Het is triest dat het CDA niet meer gaat over de zorg maar dat deze in handen is gekomen van de VVD die werkelijk alleen maar de oren laat hangen naar de minister van financiën. En die minister is een lakei van de alles verwoestende EU-waan.
Als iedereen eens ophoudt met liegen en bedriegen in de gezondheidszorg, met elkanders onheil begeren zoals de Torah schrijft, vooral de vrije specialisten en nog meer vooral de zorgondernemers die individuele artsen zelfs persoonlijk bedreigen met een 'ik maak je af', dan hadden we nog steeds de beste zorg ter wereld en was Nederland niet de bananenrepubliek geworden die we nu zijn op bestuurlijk niveau want ook zij worden verkeerd voorgelicht door hun ambtenaren en wie weet hoe corrupt men ondertussen is geworden?
Ik hoop en bid tot God dat Hij gehakt maakt van de 'markt' zoals eens Jezus een zweep pakte en de handelaars uit de Tempel verdreef. Het moet afgelopen zijn om de meest integere mensen te kunnen ontslaan en dat de verantwoordelijken er nog mee weg komen ook.
De hele politiek van Schippers is omhuld met de doodslucht van 'de moordende concurrentie' en het aantal zelfmoorden en burnouts is nog nooit zo hoog geweest. Juist bij artsen en specialisten.
Dat is dan de winst volgens de zorgondernemers?

In de Joodse ethiek is een bekend gezegde: 'wie 1 mens heeft gered heeft de wereld gered'. Het omgedraaide is vermoedelijk ook waar!

Liefdeloos, onbarmhartig, verraderlijk, dat is een volkomen foute mentaliteit geworden binnen de beroepsgroep ondanks dat men tracht de uitwassen maar binnenskamers te houden. Wat niet lukt blijkens de talrijke berichten die ons om de oren vliegen over de misstanden in de zorg. Geen wonder ook, het Nederlandse volk laat zich niet langer de wet voorschrijven door hen die hun macht hebben 'gekocht' en nooit een onderdeel zijn geweest van de organisatie en hun mensen die de beste resultaten hebben neergezet en dan of sterven of pal voor hun pensioen worden ontslagen op grond van valse beschuldigingen en laster door managers of zichzelf benoemd hebbende leidinggevenden.
Het is verheugend dat het Langeland een betere keus heeft gemnaakt en ze hebben nu zelfs de instemming van de Orde van Medische Specialisten. Ook dat is een verheugend signaal.

Prof. Smalhout help de zorg in Nederland weer op een ethisch en menslievend niveau te komen want tegen hem kan niemand zeggen: 'u bent geen deskundige'! Dit werd zelfs gezegd door een manager in een privé-kliniek over de daar werkende hoogleraren!

Moge God door de Joodse Messias, de Here Jezus Christus, Nederland tot op het hoogste niveau verlossen van het kwaad van de mammon, van de wrede afgoderij, wat nu alles kapot maakt. Er is vergeving maar nooit zonder bekering tot de Weg de Waarheid en het Leven en een nuchtere kijk op de werkelijkheid die alleen gelovige Christenen hebben op grond van de Bijbel.

Als een zorgondernemer zegt: 'ik geloof niet in god, je moet smorgens in de spiegel kijken om te zien wie god is, dan is het geen wonder dat als zo een houding ook nog gepaard gaat met de wens 'de grootste' te willen worden in zorgland en met de opmerking dat 'ik ga vol de concurrentie aan met iedereen' we niet te maken hebben met een man met maatschappelijk verantwoordelijkheids gevoel voor patiënten die hij clienten noemt maar ook niet voor zijn collega specialisten.

Om over medische ethiek en de talloze verschillen onder echte deskundigen over medische vraagstukken maar helemaal niet te spreken.
Kom Jezus en sla ze met Uw hemelse zweep uit de eens Christelijke zorg waar ons land een naam mee heeft kunnen bouwen ondanks de narcisten die ook toen al een poging deden om de rijkdommen voor zichzelf bij elkaar te graaien.
Zorgverzekeraars denk aan uw verantwoordelijkheid en zeker waar het de honderdduizenden hardwerkende mensen op de werkvloeren betreft van de ziekenhuizen die vaak om ideële redenen juist kozen voor een beroep waarin ze hun zorgen voor de zieke medemensen kwijt konden op een heel praktische manier en nu het slachtoffer dreigen te worden van zorgondernemers die alleen oog hebben voor hun omzet en hun zakelijk belang onder het mom van patiënt-vriendelijkheid.
Valser kunt u het niet krijgen en de bewijzen zijn legio maar de zittende managers weten individuele mensen wel aan te pakken met hun dreigen met gerechtelijke stappen als ze als klokkenluider deze zaken in de openbaarheid willen brengen omdat ze hun baan werd gestolen door deze onopvallende graaiers die ten onrechte 'de macht' hebben ( gekocht!) . Daar worden ze warm van en ze denken nog goed te doen ook, het is inderdaad 1984 of 'Animal farm'. Daar moet Schippers haar mes inzetten als ze durft. De samenleving als geheel ten goede.

Anoniem

11 juli 2013

anti-emeticum is een anti braak middel

Van Dalen

11 juli 2013

Geachte Anoniem, wat schrijft u prachtig en wat heeft u ongelofelijk gelijk. We zijn van God losgeraakt in dit land. Dit geldt voor de zorg, maar in mijn ogen voor alles waar het 'management' de overhand heeft gekregen. Ik zou wel eens willen weten wat nu echt aan de zorg wordt besteed, en wat de overhead is in de zin van kosten die gaan naar zorgverzekeraars, managementlagen, it-systemen, fusiekosten, etc etc. De 'ado about nothing', so to speak. Ik denk dat eenieder zich een ongeluk schrikt. Ik schat gemiddeld zo'n 40% bij ziekenhuizen, instellingen en niet vergeten de zorgverzekeraars zelf. Misschien wel meer. Maar gezien het feit dat niemand in het belang van de patiënt of de organisatie zijn eigen positie zou willen opgeven (oftewel: zo goed managen dat je binnen een afzienbare tijd overbodig wordt) zal het gezwel alleen maar groeien. Ik zie steeds de in mensen veranderende varkens, of was het nu andersom, klinkend met hun glazen, lallend hun eigen successen vierend, zich gelijk voelend aan eenieder, maar net ietsje gelijker dan de ander. Ik zie het somber in. Laat die zweep inderdaad maar eens klappen.

Top