ACTUEEL

Zorginstellingen schaffen OR af

GGZ Noord- en Midden-Limburg (GGZ NML) en Riwis Zorg en Welzijn zijn van plan hun ondernemingsraad op te heffen. Een nieuwe vorm van medezeggenschap moet de samenwerking met het bestuur en de besluitvormingsproces verbeteren.

OR wordt hoe dan ook afgeschaft

GGZ Noord- en Midden-Limburg schaft de OR in december formeel af. Bij de Sociaal-economische Raad is hiervoor dispensatie aangevraagd. Ook als deze niet wordt verkregen, verdwijnt de OR en gaat het nieuwe model in werking. “We zijn niet het braafste jongetje van de klas”, zegt Dick Termond van adviesbureau De Beuk, die de organisaties begeleidt. “Bovendien is er nauwelijks toezicht op. Als de OR zich opheft en daar niets over zegt, is er geen haan die er naar kraait. We willen het juist kenbaar maken, om daarmee een discussie op gang te brengen over verbeteringen van het huidige systeem. Kijken hoe er gedacht wordt. Als iedereen maar blijft doen wat hij altijd doet, omdat het nou eenmaal zo gaat, verbetert er niks.”

'Traditioneel model OR werkt niet goed'

De medezeggenschap zoals die is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) werkt niet goed genoeg. Daarom is Termond gaan denken over een nieuwe vorm van medezeggenschap.”We zijn echt van nul af aan gaan denken. Op basis van de belangen en behoeften zijn we van onderaf een model gaan opbouwen waarin de medezeggenschap zo goed mogelijk tot zijn recht komt. “

Alle lagen zoveel mogelijk betrekken

Het model waarmee GGZ NML en Riwis Zorg en Welzijn werken bestaat uit een raad voor de medezeggenschap die toezicht houdt op de kwaliteit van de medezeggenschap. Een regieteam, benoemt door deze raad, bepaalt de onderwerpen op de medezeggenschapsagenda. En door het regieteam ingestelde projectteams buigen zich tijdelijk over een bepaald thema. Daarnaast is een beweging aan de gang dat leidinggevende  verantwoordelijkheid weggeven en werknemers deze nemen.

Breed draagvlak medezeggenschap

In juni 2008 won GGZ NML de innovatiewedstrijd 'Verbeter de medezeggenschap blijvend' van De Beuk Organisatieadvies. Hieruit is een model ontstaan dat een breed draagvlak heeft binnen de organisatie en perspectief biedt’. ‘Lemen lagen’ worden doorbroken, zei de jury destijds en input van onder uit de organisatie wordt benut.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ten Holter

10 juli 2009

Het artikel van Ingrid Grutters helpt ons niet veel verder. In plaats van de OR, een systeem dat al decennia goed kan funcioneren, komt er nu een vracht bureaucratie binnen wandelen. Eerstens een Raad voor de medezeggenschap, die toezicht houdt op de kwaliteit van de medezeggenschap! Daarnaast komt er een regieteam en project teams. Het lijkt op de manier van aansturen van de organisatie in een Joegoslavische fabriek onder Maarschalk Tito, waarbij vrijwel de hele formatie in het overleg zat. Zorginstellingen moeten zorgen en niet zoveel praten, eerder naar de cliënten luisteren.

Top