ACTUEEL

Miljardenstrop dreigt op vastgoed in zorg

Miljardenstrop dreigt op vastgoed in zorg

Zorgaanbieders verwachten dat hun buffers onder druk komen te staan door de dreigende afboekingen op vastgoed. De afboekingen zouden in de miljarden euro’s lopen. Dat meldt het FD.

Door hervormingen in de gezondheidszorg en bezuinigingen loopt het aantal cliënten  dat in verzorgingstehuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg verblijft, de komende jaren in rap tempo terug. Daardoor levert het vastgoed minder op.

Doemscenario

Wanneer het ‘doemscenario’ werkelijkheid wordt, wanneer instellingen er niet in slagen om de leegkomende plekken op te vullen, moeten honderden miljoenen euro’s worden afgeboekt. Dat stelt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in het FD. De totale buffers van 1,8 miljard euro in de gehandicaptenzorgsector krijgen daarmee een flinke tik, aldus VGN.

Buffers

Actiz, branchevereniging van werkgevers in de zorg, heeft verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties gevraagd naar de gevolgen van de bezuinigingen. Zorgaanbieders verwachten dat hun totale buffers krimpen van ruim 3 miljard euro naar zo’n 300 miljoen euro in 2018. Dit door onder meer de afwaarderingen op vastgoed Zij verwachten verder  in 2018 gemiddeld 14 procent minder omzet te draaien. Zij voorzien dat in 2016 is de kasstroom dusdanig is afgenomen dat het betalen van de salarissen in de knel kan komen, schrijft het FD.

‘Te optimistisch’

De schattingen van cijfers van VGN en ActiZ over de afboekingen op vastgoed zijn misschien te optimistisch, zegt Bert Paulus, advocaat Vastgoed en Overheid bij advocatenkantoor Nysingh. “Ik voorzie en voorspel alleen maar toename in de leegstand. Deze zwik aan vastgoed komt in een markt die al verzopen is.” Hij wijst op de “ongelooflijke leegstand” van kantoren en bedrijfsruimten. “De verhuurbaarheid en verkoopbaarheid is nihil in die markt”, aldus Paulus.

Huur vastgoed

Andere problemen op het gebied van vastgoed zijn er voor zorginstellingen die vastgoed huren voor de lange termijn, stelt Paulus. Zij hebben eveneens te kampen met terugloop van cliënten en leegstand. Zij kunnen door hun contract langdurig aan verplichtingen gebonden zijn. Het gebouw mag bijvoorbeeld niet leeg staan, of de bestemming moet een medische zijn. Zij zouden er volgens Paulus goed aan doen zich te beraden hoe de toekomst er voor hen uit gaat zien. En hoe lang zij aan het contract gebonden zijn, of ze er eerder vanaf kunnen, of het kunnen openbreken om afspraken te herzien. Zoals het mogen doorverhuren aan derden, er een andere bestemming aan gegeven mag worden dan een medische. “De wet biedt soms mogelijkheden, maar je moet eerst wel alles zelf op een rijtje hebben”.

En daar schort het volgens Paulus nog aan. “Men is zich er wel bewust van en denkt erover na. Maar ik mis de analyses vooraf. Men is onvoldoende waakzaam en pro-actief. Voor de problemen zich manifesteren zouden zij er goed aan doen een strategie te plannen om de schade zoveel mogelijk te beperken.”

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

6 september 2013

en dus bel Paulus voor een goede contractreview......

maar voordat u dat doet, bel eens een paar collega-instellingen, en vraag eens hoe die het doen,

het is inderdaad zo dat de rekening van de afbouw van de AWBZ bij de instellingen wordt gelegd, en met stevige eigen vermogens zou dat op zich geen probleem zijn, als de overheid dan maar niet verwacht dat de balansen stevig genoeg blijven voor een marktbenadering van de langdurige zorg (dus een kern-AWBZ die de overheid garandeert - via het waarborgfonds - geeft rust op dat front)

er zit natuurlijk een groot verschil tussen Ghz en VVT, de eerste heeft veelal te maken met clienten met langlopende indicaties, die veel zorg nodig hebben en huisvesting waarin veel aanpassingen zijn, daar zal het vastgoedprobleem waarschijnlijk beperkt zijn, in de lagere zzp's is vaker sprake van gehuurd vastgoed 'in de wijk', waar je gemakkelijker af kan, ook dat hoeft niet massaal een sectorprobleem te zijn

de VVT loopt wel meer risico's, daar gaat de afbouw natuurlijk sneller en bij verouderde gebouwen met langlopende contracten (u kunt ze ook gewoon zelf lezen) is er een belangrijke rode vlag, maar wellicht helpt het om rond te bellen met een paar corporaties, die zitten wel in zwaar weer, maar de afdeling projecten is daar vast niet meer zo druk, en met hart voor de publieke zaak kunnen VVT-instellingen misschien wel een beroep doen op die kennis om samen tot mooie oplossingen te komen

neemt niet weg dat je aan het eind wel helder moet communiceren naar je gemeente en andere stakeholders over de mogelijke overcapaciteit en het effect op het vermogen van de zorginstelling die het betreft (en de wachtlijst voor huurwoningen, want bezuiniging betekent niet vanzelf dat alle kwetsbare ouderen zichzelf kunnen redden)

Parleys

6 september 2013

Marktwerking in vastgoed dient toe te nemen door meer transparantie, flexibilisering en verlagen van drempels voor nieuwe exploitanten, Door meer marktwerking kunnen huren in zorggerelateerd vastgoed drastisch dalen en verbeteren de exploitaties van de zorginstellingen. Kernvraag is of een zorginstelling eigen vastgoed moet hebben in deze veranderde marktomstandigheden. Dit geldt evenzo voor onderwijs en overheden.

pol

6 september 2013

Zo blijkt maar weer, dat de hele zorg veranderingen de zieke geesten tot heeft wakker gemaakt en ongelimiteerd zonder toekomst visie maar wel euro tekens in hun ogen.
Door ondoordacht geld te investeren in een lege doos,
Ja belasting geld onnodig besteed door prestatie drang of graai drang.
In de om ons heen liggende landen gebeurd dit vele malen
zorgvuldiger. bij voorbeeld bij de belgen. geen glitter geen ovebodige zaken alleen wat strikt nodig was. Toen uitgelachen nu een voorsprong bij de bezuinigings acties voor EUROPA (griekenland finaciering)

Anoniem

6 september 2013

Ik vroeg mij al af waarom Van Rijn zo afgaf op de staat van de gebouwen, maar nu begrijp ik het: hij wilde de rampzalige gevolgen van zijn beleid recht praten: http://www.skipr.nl/actueel/id15636-oude-troep-in-amsterdamse-ouderenzorg-.html

Anoniem

22 november 2013

Bert Paulus vergeet dat de doelgroep ouderen die behoefte heeft aan een veilige woonomgeving groeit. Nee, dat zijn niet de vitale 70+ ers die je 's zomers tegenkomt op de elektrische fiets, op het terras of de camping. Maar wel de 85+ ers in die een omslag in hun leven hebben doorgemaakt door ziekte of verlies van hun dierbare. Velen uit die laatste groep hebben baat bij een beschermde woonomgeving met bekenden rondom hen en betaalbare diensten dichtbij. De huidige verzorgingshuizen zijn hiervoor uitstekend geschikt (te maken) om als verhuureenheden in te zetten. De zorgorganisaties zijn aan zet om hierin een omslag te maken voor hun locaties: verandering van een door de overheid gedicteerde zorginstituut naar een veilige en comfortabele woonomgeving voor kwetsbare ouderen, waarbij de focus ligt op de vraag van de client en minder op de bandbreedtes van het voorgeschreven proces. Dus mijn advies aan heer Paulus is om vooral te denken vanuit mogelijkheden in plaats van het bijdragen aan algehele hulpeloze doemgedachte.

Top