ACTUEEL

Eigen risico zorg niet inkomensafhankelijk

Er is definitief een streep gezet door het plan om het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk te maken. VVD en PvdA noteerden in het regeerakkoord nog dat ze dat wilden, maar uit de dinsdag gepresenteerde VWS-begroting blijkt dat er aan de uitvoering van deze maatregel te veel nadelen kleven.

Bij het uitwerken van de plannen bleek dat de kosten om de zorgverzekeraars de plannen te laten realiseren 'onevenredig hoog' werden. Ook waren er vragen rond de privacy van verzekerden, aangezien de verzekeraars inzage zouden moeten hebben in het loon van de verzekerde. Het eigen risico is nu 350 euro en wordt in 2014, na aanpassing aan de inflatie, 360 euro. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Peijl

18 september 2013

Misschien gaan we dus 24,-- euro minder betalen, maar de eigen bijdrage wordt 20,- euro duurder.
Sigaar uit eigen doos dus.
Schipper zegt dat de verz. dat zelf uitmaakt.
Hoezo, heb je als minister dan niets te zeggen?

Bezorgd

19 september 2013

@Ook waren er vragen rond de privacy van verzekerden, aangezien de verzekeraars inzage zouden moeten hebben in het loon van de verzekerde.
Zo vreemd om te bepalen of huurders niet scheef wonen en voor de maximale huurverhoging in aanmerking komen, hebben woningbouwverenigingen inzage krijgen in het inkomen van een huurder. De huurverhoging is inkomensafhankelijk gemaakt. En nu zou dit administratief problematisch zijn en de kosten zouden dermate hoog zijn? Tja...ik kan echt niet geloven dat de opbrengst van deze maatregel lager is dan de kosten ervan...wat zou de verborgen agenda kunnen zijn? "in eigen vlees snijden

Top