ACTUEEL

Website werpt licht op bekostiging e-health

De organisatie Zorg Voor innoveren, waarin de NZa, CVZ, ZonMw en het ministerie van VWS samenwerken, heeft een website rondom de financiering van e-health gelanceerd: ehealthfinanciering.nl.

Deze wijst zorgverleners de weg in de (on)mogelijkheden op het gebied van financiering en bekostiging van e-health. De website ehealthfinanciering.nl beantwoordt vragen als welke mogelijkheden bieden de Zorgverzekeringswet, AWBZ en WMO om e-health-toepassingen te financieren? Wanneer is e-health verzekerde zorg volgens het College van Zorgverzekeringen? En wanneer financieren zorgverzekeraars een e-health-toepassing?

Financiering

Bij artsen en andere zorgverleners bestaat nog vaak onduidelijkheid over de financiering van e-health. Dat is voor hen vaak een reden om e-health niet te implementeren. Opschaling en implementatie van e-health-toepassingen staat of valt vaak met geld, stelt Zorg Voor innoveren. De nieuwe website helpt zorgaanbieders onder meer door de mogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt te belichten, hoe ze andere financiers kunnen vinden, en hoe een goede business case in elkaar steekt.

Wet- en regelgeving

“Financiering en bekostiging van zorg is complex”, zegt e-healthadviseur Chris Flim, die de nieuwe website coördineert. “De wet- en regelgeving beschouwt e-health als een andere aanbiedingsvorm van gewone zorg. Dat betekent dat de regels voor e-health in essentie hetzelfde zijn als die van de reguliere zorg. Veel zorgvernieuwers zijn daarvan niet op de hoogte. En dan blijkt er wel eens veel meer mogelijk te zijn dan ze denken. Een voorbeeld. De NZa schrijft niet voor dat alle vervolgconsulten face-to-face moeten plaatsvinden. Dat betekent dat ook online afspraken binnen de bestaande bekostingingsstructuur vallen; e-consulten worden dus gewoon vergoed.”

Aan de inhoud van deze website dragen verschillende partijen bij, zoals DBC Onderhoud, Achmea, Syntens, Zorgende Stad, Zorginnovatieforum, Windesheim en GSK.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top