Finance

Inkoop moet rendement zorgverzekeraars redden

De bedrijfsresultaten van zorgverzekeraars staan onder druk. Het bedrag waarover zorgverzekeraars risico lopen door de uitvoering van de Zorgverzekeringswet stijgt met vijftien procent in 2009. Dit loopt op tot zestig procent van het totaal van de ziekenhuiskosten. Zorgverzekeraars willen verliezen afwenden door te investeren in zorginkoop. Dat meldt ING.

Onderscheiden door zorginkoop

Beleggingen vormen een onzekere bron van inkomsten en aanvullende premie-inkomsten blijven achter. Zorgverzekeraars nemen daarom actie op het gebied van zorginkoop zodat zij zich kunnen onderscheiden van concurrenten. Zij hopen zo een regierol op te pakken. Zij lopen zo een groter financieel risico op zorguitgaven. Investeren in zorginkoop leidt tot een betere beheersing van zorgkwaliteit, kosten en een betere prijs-kwaliteitverhouding en een meer klantgerichte verzekering. 

Regierol oppakken

De beperkte winstmarges en beleggingsverliezen in 2008 drukken het rendement van de zorgverzekeraars. ING Economisch Bureau: “Zorgverzekeraars hebben te kampen met felle premieconcurrentie en een terugloop in aanvullende verzekeringen. Naarmate zij meer financieel risico lopen over hun uitgaven, kunnen zij het resultaat op de basisverzekering beter beïnvloeden. Het stimuleert hen bovendien om de gewenste regierol nog voortvarender op te pakken”.

Lees meer in het Huishoudboekje Zorgverzekeraars.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sterenborg

20 juli 2009

Zorgverzekeraars kopen al jaren in bij inefficiente organisaties. Zij zouden bij het afsluiten van overeenkomsten meer naar de interne organisatie van de contractanten moeten kijken. Tevens kunnen zij door hun eigen interne organisatie eens vakkundig door te lichten structurele interne kostenreducties realiseren. Tot op heden hebben zij daar niet of nauwelijks voor opengestaan.Mijn advies, eerst je eigen organisatie op orde, en uitsluitend zaken doen met instellingen waar je ook inzicht hebt op de interne efficiency, en die anders afdwingen.

Top