Finance

NZa wil prestatiebekostiging in ambulancezorg

Vanaf 2013 moet er prestatiebekostiging zijn in de ambulancezorg. In de transitieperiode 2011 en 2012 moet er een lumpsumvergoeding met een bandbreedte zijn. Dat staat in een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan het ministerie van VWS.

Waarborgen van kwaliteit en continuïteit

Uitgangspunt van het NZa-advies is dat de continuïteit van acute zorg nooit in het geding mag zijn. Daarom zou de vergunningverlener op vasis van benchmarking een vaste vergoeding (lumpsum) moeten vaststellen. Zo ontstaat gesimuleerde concurrentie in de ambulancezorg. De bandbreedte van een lumpsumvergoeding moet de continuïteit en kwaliteit van de zorg waarborgen. Zo zullen aanbieders doelmatiger gaan werken en zal de kwaliteit niet ten koste gaan van te lage prijzen om een vergunning te krijgen.

Prikkel tot doelmatigheid

De Wet op de Ambulancezorg (WAZ) moet zorgen voor een kwalitatief goede ambulancezorg voor een betaalbare prijs. Tegelijk met de WAZ moet een nieuw marktmodel geïntroduceerd worden dat meer transparantie biedt en een grotere prikkel tot doelmatigheid bevat. NZa: “Volgens de WAZ wordt per veiligheidsregio één vergunninghouder geselecteerd. De minister geeft per 1 januari 2011 een vergunning voor onbepaalde tijd per veiligheidsregio af, op basis van een Programma van Eisen. Een onderdeel van dit Programma van Eisen is een bekostigingsmodel”.

Kostenonderzoek en benchmark

De NZa adviseert in de 2011 en 2012 selectie op basis van een lumpsumvergoeding met een bandbreedte. Vanaf 2013 adviseert de NZa een vaste lumpsum waarbij een prestatiemarge kan worden geïntroduceerd om vergunninghouders (financieel) te prikkelen tot doelmatigheid. Kostenonderzoek en een continue benchmark moeten uitwijzen hoe hoog de lumpsum kan zijn. Dit is uiteindelijk aan de minister van VWS. Lees meer bij de NZa of in het Advies marktmodel ambulancezorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top