Finance

azM moet flink ombuigen

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) gaat een selectieve vacature-invulling toepassen, scherper inkopen en kostbare activiteiten evalueren. De maatregelen zijn onderdeel van het efficiency-beleid om een financieel lastige periode door te komen.

Efficiency-maatregelen

Het ziekenhuis gaat onder meer kritisch bekijken of bepaalde vacatures wel ingevuld moeten worden. Dit heeft geen nadelig effect op de patiëntenzorg. Op inkoopgebied zal het ziekenhuis de huidige inkoopcontracten beoordelen en scherper toezicht houden op grote inkopen. Mogelijkerwijs worden nieuwe contracten afgesloten in samenwerking met andere instellingen om zo schaalvoordelen te behalen. Daarnaast evalueert het ziekenhuis kostbare activiteiten en zet deze tegenover de bekostiging om te bepalen of er al dan niet mee door moet worden gegaan. Een woordvoerder van het ziekenhuis spreekt van “het persen van lucht uit de organisatie.”

Rendement op lange termijn

Het azM zet efficiency-maatregelen in om de marktwerking en door de overheid bepaalde bezuinigingen te doorstaan. De investeringen in ICT en patiëntenzorg en de stijging van de personeelskosten en overige bedrijfskosten drukken het resultaat van het ziekenhuis. Op lange termijn verwacht het azM hier echter wel rendement uit.

Structurele ombuigingsmaatregelen

Het ziekenhuis hoopt dat de efficiency-maatregelen voldoende effect hebben. Zo niet, dan overweegt het ziekenhuis structurele ombuigingsmaatregelen als het terugdringen van de kosten van medische materialen, het wegwerken van tegoeden aan verlofdagen van medewerkers en uitstel van bepaalde uitgaven die niet op korte termijn noodzakelijk zijn.

De vertegenwoordigende organen van het azM moeten zich nog uitspreken over de voorliggende ombuigingsoperatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top