ACTUEEL

Voltallig toezicht Brabantse GGZ stapt op

De voltallige raad van toezicht van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB), een van de grootste zorginstellingen uit Brabant, stapt op, schrijft BN/DeStem. Oorzaak is een slepend conflict met het bestuur van de regionale ggz-instelling. De raad van toezicht heeft aangekondigd de lopende zaken af te handelen, terwijl de instelling zelf op zoek gaat naar nieuwe toezichthouders. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan een soort formateur.

Verschil van inzicht

Eggo Boer, voorzitter van de raad van toezicht, zegt in de krant:"Er was een verschil van inzicht. Dat mag echter nooit ten koste gaan van de patiëntenzorg. Bestuurlijke conflicten over beheer, toekomstige strategie en een eventuele fusie kunnen op termijn leiden tot onrust, en dat gaat dan ongetwijfeld ten koste van de zorg. We hebben gesproken met de cliëntenraad en de ondernemingsraad en die schaarden zich vierkant achter de bestuurders. Daarom hebben we besloten af te treden." Bestuursvoorzitter Wubbo Petersen weet zich gesteund door de staf, de geneesheer-directeur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Fusie met Emergis

GGZ WNB (1320 medewerkers en bijna zeshonderd bedden) is al een poos in bespreking over een mogelijke fusie met de Zeeuwse collega-instelling Emergis. Reden voor de fusievoornemens is onder meer de onzekere toekomst door veranderende financieringsmethoden in de zorg. De raad van toezicht, die het bestuur van de instelling controleert, vindt deze fusie onontkoombaar. Het bestuur denkt hier anders over.

Streven naar 7 miljoen eigen vermogen

Bij afwezigheid van bestuursvoorzitter Petersen zeggen de managers Peter de Kok en Suus de Bakker in BN/DeStem: " Samenwerking kan, maar daar moet niet overhaast over worden beslist. Er liggen onderzoeken van vier verschillende bureaus. Die hebben geen van alle wantoestanden vastgesteld. Fortis, onze huisbankier, heeft de kraan ook nog lang niet dichtgedraaid. Integendeel, daar zijn ze heel positief. Voor 2013 streven we naar een eigen vermogen van tien procent op ons jaarbudget van ruim zeventig miljoen. We gaan uit van onze eigen kracht en kijken positief vooruit."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top