ACTUEEL

Philadelphia stelt commissie topstructuur aan

  • Onbekend
  • 27 juli 2009
  • 1940 keer gelezen
  • 0 reacties

Roel Robbertsen, Ina van Berckelaer-Onnes en Greet Prins, bestuurder van Philadelphia, nemen plaats in de commissie topstructuur van Philadelphia. De raad van commissarissen van Espria heeft hen benoemd als kwartiermakers.

Beoogde toezichthouders

De naam Robbertsen is al eerder gevallen. Philadelphia heeft dit nu officieel bevestigd. De commissaris van de koningin in Utrecht is tevens beoogd voorzitter van de raad van toezicht. Hij heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de cliëntenraad, de participatieraad en de ondernemingsraad. Deze ronde volgt de komende tijd voor Van Berckelaer-Onnes, zij is beoogd lid van de raad van toezicht.

Vacatures voor toezichthouders

Philadelphia is op zoek naar drie leden voor de raad van toezicht. In totaal brengt dit het aantal toezichthouders op vijf. Één algemeen lid zal worden voorgedragen door de cliëntenraad en de participatieraad. Deze voordracht is bindend. De ondernemingsraad zal voor één ander algemeen lid een niet-bindende voordracht doen. Verder zoekt Philadelphia nog een toezichthouder met als aandachtsgebied financiën.

Roel Robbertsen

Robbertsen is lid van de maatschappelijke adviesraad van Philadelphia en geeft in die hoedanigheid gevraagd en ongevraagd advies over maatschappelijke trends en ontwikkelingen aan de raad van bestuur. Robbertsen heeft een lange loopbaan in het openbaar bestuur. Voordat hij commissaris van de koningin werd was hij burgemeester van Ede. Eerder was hij wethouder en loco-burgemeester in Renswoude en vanaf 1991 lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Hij heeft van 1995 tot 2002 gewerkt als gedeputeerde in Utrecht. Als commissaris van de koningin vervult hij verschillende bestuurlijke nevenfuncties met name op het gebied van onderwijs.

Van Berckelaer-Onnes

Van Berckelaer-Onnes is oud-hoogleraar orthopedagogiek aan de universiteit van Leiden en heeft meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van autisme. Ze heeft daarnaast bekendheid gekregen als hoofd van het Ambulatorium, de onderzoeksunit waar ouders terecht kunnen voor de diagnostiek van kinderen met problemen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en leren. Van Berckelaer-Onnes heeft gewerkt aan de universiteiten van Leiden, Edmonton en Padua.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top