ACTUEEL

Ligduur in ziekenhuizen neemt opnieuw af

De gewogen gemiddelde ligduur in Nederlandse ziekenhuizen is met 4,7 procent in 2012 opnieuw gedaald. In 2011 was de ligduur nog 2,98 dagen, het afgelopen jaar is deze teruggebracht tot 2,84 dagen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Coppa Consultancy.

De ligduur van patiënten in ziekenhuizen is volgens Coppa een goede graadmeter voor efficiency van de geleverde zorg in Nederland en de ontwikkelingen op dat gebied: elke verpleegdag minder maakt de kosten voor een behandeling flink lager. Onderzoek naar hoeveel besparingen een kortere ligduur oplevert, heeft Coppa niet gedaan. Desgevraagd geven zij aan dat veel ziekenhuizen bij het terugdringen van de ligduur niet automatisch de capaciteit van de kliniek terug wil of kan schroeven. Dit zou wel moeten gebeuren indien besparingen op dit terrein wenselijk zijn. Wel hebben de onderzoekers gekeken of er verband bestaat tussen het stijgen van de winstmarge en bij een lagere gewogen gemiddelde ligduur. Er is volgens hen geen causaal verband aan te tonen.

Klinische opnamen

Behalve de gewogen ligduur is ook de gemiddelde ligduur van de klinische opnamen gedaald: namelijk van 5,08 in 2011 naar 4,91 dagen in 2012.  De gewogen gemiddelde ligduur geeft volgens Coppa een beter beeld van de daadwerkelijke ligduur van patiënten dan de traditionele gemiddelde ligduur.

De gewogen gemiddelde ligduur houdt rekening met dagopnamen in poliklinieken, waardoor deze altijd lager is dan de gemiddelde ligduur. Om de gewogen gemiddelde ligduur te berekenen wordt het aantal dagverplegingsdagen opgeteld bij het aantal klinische verpleegdagen, waarna dit getal wordt gedeeld door het aantal dagopnamen opgeteld bij het aantal klinische opnamen. De verhouding dagopnamen versus klinische opnames stijgt al jaren en is in 2012 zo’n 23,4 procent, meldt Coppa.

Academische ziekenhuizen

Academische ziekenhuizen kennen nog steeds de langste gewogen gemiddelde ligduur en perifere ziekenhuizen de kortste.  Academische ziekenhuizen zitten nog steeds ruim boven een gewogen gemiddelde ligduur van drie dagen, terwijl topklinische en perifere ziekenhuizen er sinds 2011 onder zitten. Academische ziekenhuizen zijn echter bezig met een inhaalslag: de gewogen gemiddelde ligduur in 2012 is met bijna 9 procent afgenomen in vergelijking met 2011. In totaal is over alle ziekenhuizen in vijf jaar tijd (2008-2012) de gewogen gemiddelde ligduur met 19 procent afgenomen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 december 2013

En met de bezuinigingen op de langdurige zorg en het verdwijnen van de kortdurende herstelopnames / logeer opname mogelijkheid in de verzorgins huizen en verpleeghuizen gaat de ligduur in 2014 licht oplopen en vanaf 2015 nog méér oplopen. Net als in de jaren 80 gaan de ziekenhuizen dichtslibben met niet te plaatsen kwetsbare oudere medisch uitbehandelde patienten....

Top