ACTUEEL

Verpleegkundigen aarzelen over verzelfstandiging

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn terughoudend als het gaat om de overstap van loondienst naar zelfstandige zonder personeel (zzp’er).  Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL.

Meer nadelen dan voordelen

De Kamer van Koophandel constateert meer animo in de gehele zorgsector om als zzp’er aan de slag te gaan. Verpleegkundigen en verzorgenden zetten de stap echter niet zo snel, daarvoor zien ze te veel nadelen. Eén op de zes verpleegkundigen en verzorgenden heeft wel eens overwogen om als zzp’er te gaan werken vanwege de mogelijkheden om meer te verdienen en prettiger te werken. De zelfstandigheid en flexibiliteit vinden zij aantrekkelijk. Maar de administratie, het missen van het werken in teamverband met vaste collega’s en het zelf moeten zorgen voor werk weerhoudt hen.

NIVEL verwacht niet dat het aantal zzp’ers onder verpleegkundigen en verzorgenden zal stijgen.  Aan het onderzoek hebben 685 verpleegkundigen en verzorgenden in loondienst meegewerkt.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

KOOPMAN

2 augustus 2009

Nivelonderzoek wordt verder niet besproken.

Ben benieuwd naar samenstelling steekproef.

Mix van verzorgenden (niveau 1 t/m 3 +IG) of verpleegkundigen ( niveau 4 of bachelor), met of zonder voortgezette scholing, grotere bevoegdheid: nurse practitioner/verpleegkundig specialist, wetenschapper enz blijven onbekend. Ook verschillen qua branche ( somatische zorg; geestelijke gezondheidszorg) is onduidelijk.Ik heb de veronderstelling dat hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer verzelfstandiging wordt overwogen.

tjark reininga

3 augustus 2009

veel verpleegkundigen zullen zich de behandeling van de alfahulpen herinneren, die a.h.w. zzp'ers avant la lettre waren. en ook in andere branches - met transport als wellicht de meest duidelijke - worden 'zelfstandigen' vooral in drukke tijden verwelkomd, maar als het wat minder gaat snel afgeschreven.

dat uit recente rapporten blijkt dat zorginstellingen uiteindelijk met het inschakelen van zzp'ers i.p.v. eigen medewerkers duurder uit zijn, en dat soms vacatures onvervulbaar blijken, draagt naar ik aanneem ook niet bij aan de zzp-status als lokkend perspectief.

en dan is er natuurlijk nog het gegeven dat de beloning sterk afhankelijk is van het oplieidngsniveau - juist, Koopman - bij zal dragen aan de motivatie voor zelfstandigheid. voor instellingen is juist het inschakelen van laagopgeleiden op zzp-basis aantrekkelijk (zie alfahulpen), terwijl juist hoogopgeleiden meer voor zelfstandigheid zullen (kunnen) kiezen.

Top