ACTUEEL

Medirisk verdedigt zich in rechtszaak RPZ

Dat patiënten van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RPZ) niet met hun claim terecht kunnen bij Medirisk is te wijten aan de curatoren. Die hadden zich van de polisvoorwaarden op de hoogte moeten stellen. Dat stelt de advocaat die Medirisk verdedigt in de procedure die de curatoren zijn begonnen.

Het kort geding diende dinsdag voor de rechtbank in Utrecht. De curatoren vinden dat Medirisk hen had moeten waarschuwen over het ontbreken van een uitloopdekking. Dat is de mogelijkheid om na beëindiging van de polis nog claims in te dienen. Zij zien ook geen financiële argumenten voor het ontbreken van die uitloopdekking, aangezien de premie voor het gehele jaar al was betaald.

Standaardbepalingen

De curatoren vinden ook dat Medirisk, gezien de unieke situatie, haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet pakken. Curator Martijn Vermeeren: “Het is onbestaanbaar dat er geen uitloopdekking zou zijn. De jurist die dat in de polis heeft geschreven, heeft de gevolgen ervan niet overzien. Dat zie je vaak met dat soort standaardbepalingen.”

Polisvoorwaarden

Volgens Medirisk zijn de polisvoorwaarden echter volstrekt helder: bij faillissement stopt de dekking. Over uitloopdekking had gesproken kunnen worden, maar Medirisk hoorde pas van het faillissement toen dat al was uitgesproken, via de pers. Dat is niet hoe Medirisk het gewend is, aldus directeur Marjoleine van der Zwan. Zij nam direct na het nieuws contact op met de curatoren over het niet-doorlopen van de verzekering.

Hoger risico

Medirisk was er overigens ook op gebrand om de polis niet voort te zetten. De verzekeraar vreesde namelijk dat een faillissement een 'aanzuigende werking' zou hebben op claims, zo stelde haar advocaat. Hij wees ook op de naderende verschijning van de onderzoeksrapporten van Medirede en de Commissie Danner, naar de vermeende hogere sterfte in het ziekenhuis. Gezien de specifieke omstandigheden zou een eventuele uitloopdekking rond de 350.000 euro hebben gekost.

Waarschuwingsfunctie

Over het ontbreken van uitloopdekking werd ten tijde van het faillissement echter door zowel curatoren als Medirisk met geen woord gerept. De curatoren vinden dat Medirisk op dit vlak een waarschuwingsfunctie had. Daar is Medirisk het echter niet mee eens. Haar advocaat wees de rechter erop dat de curatoren al ruim voor het faillissement in het RPZ aanwezig waren als stille bewindvoerders. Als professionals hadden zij zich ook van de polisvoorwaarden op de hoogte moeten stellen, hetgeen zij volgens de verzekeraar nalieten. De curatoren stellen echter dat hun primaire opdracht was een doorstart te realiseren, hetgeen pas op het allerlaatste moment lukte. Voor uitgebreid onderzoek naar de verzekeringssituatie was gezien de hectiek geen tijd.

Betalen uit boedel

Volgens de advocaat van Medirisk blazen de curatoren het probleem bovendien op. De gemiddelde claim die Medirisk in behandeling heeft is 15.700 euro, dat inclusief de afgewezen claims. Dat zou de totale geschatte claim brengen op ruim 170.000 euro. Een schadelast die door de boedel van zes miljoen euro ruim gedekt kan worden.

Uitspraak

Beide partijen krijgen nog tot 5 februari de tijd om tot een onderling akkoord te komen. Lukt dat niet, dan doet de rechter 12 februari uitspraak. (Daan Marselis)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerven, van

29 januari 2014

Het gedrag van Medirisk is gevoelloos en stuitend. Ze moet haar verantwoordelijkheid nemen en patiënten niet in de kou laten staan. Deze zaak maakt eens te meer duidelijk dat we toe moeten naar een publiek medisch letselschadefonds. Inmiddels heb ik kamervragen gesteld en de minister gevraagd aktie te ondernemen.

R.H

28 augustus 2015

Geachte heer van Gerven,
Is het u al gelukt om de criminele activiteiten (o.a fraude) van Medirisk te stoppen?

Top