ACTUEEL

Cito leert verpleegkundigen beter rekenen

Een landelijke rekentoets van het Cito moet begin 2010 de rekenvaardigheden van verzorgend en verpleegkundig personeel in kaart brengen. Het niveau van rekenen is een van de zorgpunten in het kader van patiëntveiligheid.

Landelijke nulmeting rekenniveau

De toets is nodig om inzicht te krijgen in de rekenvaardigheid van verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De rekentest, die onder andere door de stakeholders beroepsorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) landelijk wordt genormeerd, moet een landelijke nulmeting van het rekenniveau opleveren en de zere plekken in de zorg zichtbaar maken.

Herkenbare beroepssituaties

De test wordt begin 2010 gratis aangeboden door toetsinstantie Cito. Cito hoopt op een grote deelname “omdat zorginstellingen en ziekenhuizen daarmee serieus laten zien dat zij aan een oplossing willen werken.” De opgaven zijn ontwikkeld door verpleegkundigen uit de praktijk en gekoppeld aan herkenbare beroepssituaties.

Extra rekenbijscholing

De ziekenhuizen en zorginstellingen ontvangen na afloop van de nulmeting een geanonimiseerde score. Ook krijgen ze de uitslagen van de rekenvaardigheid van de andere medische instellingen. Zo kunnen ziekenhuizen zien hoe 'hun' verpleegkundigen het doen ten opzichte van zorgpersoneel in andere ziekenhuizen en organisaties. En of er eventueel extra bijscholing nodig is om de rekenvaardigheden op te vijzelen.

Veertig procent scoort slecht

Uit onderzoek van Nursing en The Competence Group in 2007 bleek dat 40 procent van de verpleegkundigen een onvoldoende scoort op rekenvaardigheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top