ACTUEEL

Minister maant tot openbaarheid sterftecijfers

Minister Schippers vindt dat ziekenhuizen niet kunnen weigeren de sterftecijfers openbaar te maken. Dat meldt de NOS.

Volgens Schippers heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende mogelijkheden om tegen de weigerende ziekenhuizen op te treden. Die maatregelen lopen uiteen van een waarschuwing tot een steeds verder oplopende boete. De minister merkte wel op dat ze niet zelf over de stappen tegen de ziekenhuizen gaat, maar dat dit een zaak is van de NZa.

Sinds 1 maart moeten de ziekenhuizen de cijfers publiceren, maar veertien ziekenhuizen hebben dit niet gedaan. Ze voeren als argument aan dat de cijfers geen goed beeld zouden geven van de kwaliteit van de zorg.

Toelichting

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de weigering. Tijdens het vragenuur benadrukte Schippers dat de manier waarop de sterftecijfers moeten worden gepubliceerd door de ziekenhuizen zelf is ontwikkeld volgens een internationale standaard. "Natuurlijk is het voor ziekenhuizen mogelijk om een toelichting te geven als hun cijfers bijvoorbeeld hoog zijn."

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

5 maart 2014

De NZa kan regels opstellen en daartoe is ze bevoegd op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg(WMG): de vraag is niet of dat legitiem is maar of de door de NZa opgestelde regel zélf legitiem is. De opgestelde regel staat dus Niet in de wet "an sich.
Ter discussie staat de interpretatie van art 61 (WMG). Dit artikel bepaalt dat een ieder gehouden is aan de Zorgautoriteit gegevens te verstrekken die REDERLIJKERWIJS voor de uitvoering van de WMG van belang kunnen zijn(eerste lid). Ook dient de NZa te voldoen aan artikel 5:13 Awb: “Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.”
Wat is in dit geval “redelijkerwijs”? Wanneer van de zijde van een significant grote groep ziekenhuizen gemotiveerd kenbaar wordt gemaakt dat er bezwaren zijn tegen een dergelijk informatieverzoek dan is het uitgangspunt van deze weigeraars dat eerst deze bezwaren behandeld moeten worden met uiteindelijke een eventuele rechterlijke toetsing en niet dat de NZA informatie kan afdwingen door met de bij wet vastgestelde sancties te dreigen(op te leggen).
Kan de Nza aantonen dat deze informatie(sterftecijfers)op enigerlei wijze van belang zijn voor de uitvoering van de wet? Waar haalt de Nza de “know how” vandaan om iets over de HSMR en sterftecijfers te kunnen zeggen en dat dit tot betere uitvoering van de wet zou leiden? Waarschijnlijk kan ze dat niet maar het oordeel is natuurlijk aan de rechter.
Bezwaar maken bij de Nza is over het algemeen nutteloos. De vraag is of Ziekenhuizen bereid zijn om het op een rechtszaak aan te laten komen. Zou wel fijn zijn: kan de NZa gewoon weer terug in haar mandje!
Het gaat tenslotte om maar één ding bij de NZa: Macht…"

"Ter lering en vermaak: De NZa heeft net bakzeil gehaald bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in de uitvraag van gegevens bij de zogenoemde Peilstations. CBB: NZa heeft onvoldoende rekening gehouden met de belangen van zowel de NMT als individuele tandartsen. “Een rechtmatige uitvraag van gegevens vereist dat de NZa alle belangen afweegt voordat zij gebruikmaakt van haar bevoegdheid om gegevens op te vragen”. Dat is in dit geval niet gebeurd, zo oordeelt het CBB.
En dat si ook niet gebeurd bij de zogenaamde kostenonderzoeken van de NZa;dus al jaren is de NZa onrechtmatig bezig.

Top