ACTUEEL

Consultant turft sluiting verzorgingshuizen

Consultancy- en adviesbureau Berenschot volgt samen met de NOS de komende maanden de sluiting van verzorgingshuizen op de voet. Met een digitale lijst wil Berenschot de actuele stand van zaken rond de sluitingsgolf weergeven.

Volgens Berenschot zijn momenteel 15 locaties gesloten en is van ruim 40 andere locaties de sluitingsdatum bekend. In de loop van dit jaar zal deze lijst door de aanscherping van de indicatiecriteria aanmerkelijk langer worden, zo verwacht Berenschot. Vorig jaar voorspelde Berenschot dat circa 800 locaties voor ouderenzorg zullen sneuvelen.  

Om de ontwikkelingen op de voet te kunnen volgen, doet Berenschot een beroep op bezoekers van de sluitingssite. Zij kunnen sluitingsplannen via een online-formulier kenbaar maken. Voorwaarde voor het opnemen van een locatie op deze lijst is dat sluiting van de locatie bekend is bij de bewoners.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Nieuwenhuizen

8 maart 2014

Erg goed dat er door Berenschot een lijst wordt bijgehouden van deze buitengewoon zorgelijke situatie in de samenleving. Blijkbaar kan het zo zijn dat burgers vanwege bekostigingsperikelen in de transitie naar aanleiding van de herordening van het publieke bestel (overheveling wonen en service) naar private burgeraangelegenheid, vandaag het recht ontzegd wordt te blijven wonen waar hij/zij wil. En dat zorgorganisaties vrijelijk tot dit besluit kan komen. Ten diepste neemt men een besluit vanuit een publieke organisatie over reguliere burgerzaken die de organisaties niet meer (geheel) aangaan. Kortom, zorgbestuurders zouden niet meer op de huidige wankele juridische basis zulke verstrekkende besluiten moeten willen nemen over het hoofd van de burger en ten koste van de samenleving (maatschappelijke kapitaalvernietiging).

Naar aanleiding van de voorspelling van Berenschot van februari 2013, nam onze Stichting het besluit om vanuit het college -Wonen van Zorg onderscheiden- spoedig uit te komen met een draaiboek waarin de gremia van thema's de revue passeren waarmee een organisatie rekening dient te houden bij de transitie. De onderzoeksvraag/veronderstelling was dat:
- de burger de keuze krijgt/behoudt om te blijven wonen en aanvullende service in te kopen
- de zorgorganisatie een uitzonderlijke legitimatie heeft om bindende contracten teniet te doen en met goedkeuring van stakeholder over te dragen aan private partners
- woningbouwverenigingen of vastgoedbedrijven zich er conceptueel van bewust dienen te zijn dat zij uiteindelijk rechtstreeks verantwoordelijk/aansprakelijk zijn voor het innen van huur bij de burger, tenzij een zorgorganisatie handelt vanuit een private rechtsvorm.

Het ontstane herordeningsprobleem oplossen kan en mag geen soloactie zijn/blijven van zorgbestuurders. Bestel het door het college van deskundigen ontwikkelde -Draaiboek Wonen van Zorg onderscheiden- via www.stichtingbim.nl

Top