ACTUEEL

Sector neemt voortouw in concentratie kankerzorg

Sector neemt voortouw in concentratie kankerzorg

Nauwere samenwerking in de vorm van nieuwe regionale oncologienetwerken is noodzakelijk om kankerpatiënten optimale zorg te verlenen. Daarom nemen de Nederlandse ziekenhuizen, huisartsen, specialisten en patiëntenorganisaties gezamenlijk het voortouw om kankerzorg te concentreren.

De sector wil dit vormgeven in regionale oncologienetwerken “vergelijkbaar met het landelijk netwerk acute zorgzegt Guy Peeters, voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Hierin delen de ketenpartners expertise. Verder stellen specialisten gezamenlijk protocollen op en voeren regionaal multidisciplinair overleg.

Regionale netwerken

“Het gaat er om de zorg zo te organiseren dat de aanwezige kwaliteit optimaal benut wordt. Daarbij maken we gebruik van bestaande infrastructuren”, zegt Peeters. Hierbij staat de vraag centraal: waar kan de patiënt voor welk type zorg het best terecht. “De diagnostiek, het vaststellen van de ziekte vindt zo dicht mogelijk bij de patiënt plaats”, zegt Peeters. “Daarna volgt een specialistische behandeling wanneer dat nodig is. Dit gebeurt in een gespecialiseerd ziekenhuis dat vaker soortgelijke behandelingen uitvoert. Dit wordt per tumorsoort georganiseerd in de regio. Daarbij stelt Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) de kwaliteitseisen vast. Per regio wordt uitgezocht welke kwaliteiten in welk ziekenhuis aanwezig zijn”, zegt Peeters. Dit moet onderling goed afgestemd en georganiseerd worden.

Expertise

In Zuid Oost Nederland bestaat al zo’n oncologisch netwerk. “In deze regionale netwerken blijft het voor de patiënten mogelijk om zo dicht als mogelijk bij huis behandeld te worden, terwijl de artsen hun expertise op een verregaande manier kunnen delen”, zegt medisch oncoloog professor Vivianne Tjan-Heijnen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ in een persverklaring. “Mensen met borstkanker of dikkedarmkanker kunnen in principe gewoon bij een regionaal ziekenhuis bij hen in de buurt terecht voor een behandeling, maar dat ziekenhuis kan wel profiteren van de expertise van de collega’s uit bijvoorbeeld een universitair medisch centrum.”

Specialisaties

“Er zijn echter wel degelijk bepaalde, meer zeldzame behandelingen met een hoge complexiteit, die alleen in voldoende gespecialiseerde ziekenhuizen kunnen worden uitgevoerd’, zegt internist-oncoloog dr. Marien den Boer van het Laurentius. “Maar ook bij die ingewikkelde zorg is het denkbaar dat een deel van de zorg op enig moment door de huisarts of een specialist in een ander, dichterbij gelegen ziekenhuis wordt uitgevoerd.” Peeters verwacht de implementatie van de regionale oncologienetwerken eind 2015. De NFU investeert hierin 2 miljoen euro per jaar.

Landelijk

De organisaties die samenwerking in regionale netwerken hebben afgekondigd zijn de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). “Alleen de handtekening van minister Schippers ontbreekt”, zegt Peeters.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

11 maart 2014

Een mooi voorbeeld van waar de vakmensen het voortouw weer nemen in plaats van de regelgevers en verzekeraars.
Alleen mis ik nog de patiënteninbreng in deze samenwerking. Die er graag nog bij, en dan heb je ook geen handtekening van de minister meer nodig!

Top