ACTUEEL

Jos Rietveld vertrekt bij Accare

Jos Rietveld legt op 1 juli zijn functie neer als voorzitter raad van bestuur van Accare kinder- en jeugdpsychiatrie.

De raad van toezicht meldt dat "in goed overleg is besloten dat Jos niet langer de juiste man is om Accare te leiden tijdens de transitie jeugdzorg en de nieuwe fase die voor Accare aanbreekt". De raad van toezicht beraadt zich met Peter Dijkshoorn, de behandelinhoudelijk bestuurder van Accare, op de nadere invulling van de raad van bestuur.

Transitie jeugdzorg

De instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare boekte in 2012 een verlies van zo’n 1,4 miljoen euro bij een omzet van 55,3 miljoen euro.Als voornaamste reden voor het negatieve resultaat noemt Arcade de stapeling van budgetkortingen. Deze liepen op tot ruim 10 procent. Dit werd pas halverwege het jaar duidelijk, blijkt uit het jaarverslag 2012 van Accare. Als voornaamste risico’s voor de komende jaren noemde Accare toen de ongewisheid met betrekking tot financiële (macro)kaders. Accare noemt in haar jaarverslag onder meer de aanspraak op de 2,5 procent jaarlijkse groei die in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken en die in de praktijk beperkt blijkt. Verder wees Accare op de 15 procent bezuiniging op de jeugd-ggz bij de  transitie naar gemeenten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top