ACTUEEL

Partijen bereiken akkoord over vrije artsenkeuze

Patiënten kunnen zelf hun huisarts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige of wijkverpleegkundige blijven kiezen. Maar vanaf 2016 krijgt de zorgverzekeraar in een nieuwe polis de mogelijkheid te bepalen naar welke medisch specialist, psycholoog of andere behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg iemand wordt doorverwezen.

De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, de coalitiepartijen VVD en PvdA en minister Edith Schippers zijn het daar donderdag over eens geworden.

Budgetpolis

De partijen onderhandelden al geruime tijd over een plan van Schippers, die de zorgverzekeringswet wil aanpassen om zorgverzekeraars meer op kwaliteit en prijs te laten inkopen. Dat gebeurt nu door de komst van een nieuwe budgetvariant van de zorgpolis, naast de bestaande naturapolis en restitutiepolis. In die nieuwe polis vergoedt de zorgverzekeraar alleen behandelingen van zorgverleners met wie hij een contract heeft.

Nu moeten zorgverzekeraars nog zo’n 80 procent vergoeden van een behandeling door een zorgverlener met wie zij geen contract hebben. In de nieuwe polis kan worden bepaald dat daar een lagere of helemaal geen vergoeding voor volgt, waardoor de premie lager kan blijven. Schippers maakte in 2013 afspraken met onder meer verzekeraars, ziekenhuizen en patiënten om zorgverzekeraars meer mogelijkheden te geven goede zorg goedkoper in te kopen. Dat akkoord moet de komende jaren 1 miljard euro opleveren.

Langdurige zorg

Het kabinet sprak in april al met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP af om taken van de langdurige zorg voor kwetsbare mensen over te hevelen naar de gemeenten en de bijbehorende bezuiniging wat te verzachten. Om beide plannen door de Eerste Kamer te loodsen, is steun van de oppositie nodig, want VVD en PvdA hebben geen meerderheid in de Senaat.

Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF zegt in een eerste reactie dat het heel belangrijk is dat de keuzevrijheid voor de patiënt blijft. Maar daar hoort volgens haar ook een uitstekende informatievoorziening bij. "Je moet als patiënt ook over de informatie beschikken waaruit je dan kan kiezen. Dat is vooral een taak voor de verzekeraars die de polissen verkopen, maar ook voor de zorgaanbieders die patiënten doorsturen." (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Alberts

6 juni 2014

Een schandelijk akkoord, slim gebracht door Schippers cs; enkel volledig vrij keuze voor degenen die het kunnen betalen. En een extra machtsmiddel voor de ZV om de ziekenhuizen en GGZ te kunnen afknijpen. En volgens Spong in strijd met grondrechten, dus het laatste woord zal er nog niet over gezegd zijn.

Top