HRM

Zorgsector goede markt voor interim-manager

Zorgsector goede markt voor interim-manager

De tarieven voor interim-managers staan onder druk. Het gemiddelde uurtarief daalde afgelopen jaar met vier euro. Behalve in de zorg. Daar is het tarief dat interim-managers hanteren nu het hoogst.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Interim Index van selectiefirma Schaekel & Partners en de Nyenrode Business Universiteit. De onderzoekers keken naar de zorgsector, de financiële dienstverlening, de overheidssector, de telecomsector en de sector industrie, diensten en retail. Interim-managers die deelnamen aan de enquête vervullen functies op management- en directieniveau. Denk daarbij aan specialisten op het vlak van HR, IT, financiën en bedrijfsvoering.

De onderzoekers stelden vast dat de gemiddelde opdrachtduur in alle sectoren stijgt. Ook zien ze een nieuwe vorm die zij 'hybride' noemen. Het betreft interim-managers die actief zijn als zelfstandige en daarnaast een vaste baan hebben.

Tarieven

Het tarief voor deze flexibel inzetbare managers is zoals gezegd gedaald. In de zorg zijn de tarieven het afgelopen jaren echter fors gestegen. Van 112 euro per uur in juni 2013, naar 145 euro per uur nu. Daarmee is het gemiddelde uurtarief in de zorgsector het hoogst. Ter vergelijking: in de telecomsector factureren interimmers 105 euro per uur. Prestatiebeloning komt niet veel voor.

Zeventig procent van de interimmanagers in de zorg had op het moment van de enquête een opdracht. Over alle sectoren gemiddeld was dit 65 procent. Bij interim-managers in de zorg zit er gemiddeld acht weken tussen twee klussen. Ook daarmee scoort de sector beter dan andere sectoren, waar het gemiddeld negen weken duurde voor interimmers weer een klus hadden.

Methode

De conclusies over de zorgsector zijn overigens niet heel hard. Slechts elf procent van de 484 respondenten is afkomstig uit de zorg. Respondenten werden geworven uit de interimpool van Schaekel & Partners en via sociale media. (Daan Marselis)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Tomas Jansma

23 juni 2014

Jammer dat het artikel een wat tendentieuze titel heeft en bedragen noemt die waarschijnlijk alleen betrekking hebben op interim functies op directie niveau - want ik ken dat tarief niet.
De steekproef is zo klein en vanuit een subcategorie zodat dat je eigenlijk niets kunt zeggen over de status van Interim management in de zorg. Jammer en veroorzaakt waarschijnlijk alleen maar ruis.

Stef Meihuizen

23 juni 2014

100% eens met @Jansma. Een vergelijkbaar tendentieuze (en daarmee in mijn ogen gevaarlijke en domme) titel als elk artikel dat rept over 'zorgfraude' zonder een idee te hebben waar het over gaat. Steekproef n=11 betekent: UITKOMST HEEFT GEEN WAARDE. Ergens les 1 statistiek. Of ik moet nodig iets aan mijn tarief gaan doen... :-)

Top