Vastgoed

Wankelend Vlietland vangt bot bij Klink

Minister Klink van VWS weigert het Vlietland ziekenhuis in Schiedam de helpende hand te reiken. Aangezien de continuïteit van cruciale zorg volgens de minister niet in het geding is, wil Klink zich niet garant stellen voor een overbruggingskrediet. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

'Uiterste scenario'

Met de beoogde garantstelling hoopte het Vlietland een lening aan te kunnen trekken om zo een gat van 18 miljoen euro te vullen. Dit gat is ontstaan door de vertraagde levering van de oude locatie aan de nieuwe eigenaar, met een vertraging van de betaling aan het ziekenhuis als gevolg.
Door de weigering van Klink duurt de onzekerheid over het voortbestaan van het ziekenhuis voort. Klink laat de Tweede Kamer weten dat hij rekening houdt met  “een uiterste scenario waarbij het Vlietland als gevolg van de liquiditeitsproblemen niet langer zorg zou kunnen leveren”.  Klink roept de betrokken verzekeraars op om zich op een dergelijk scenario voor te bereiden: “In zo’n uiterste geval hebben zorgverzekeraars op grond van  hun zorgplicht de verantwoordelijkheid om te voorzien in continuering van zorg voor hun cliënten, eventueel in nauwe samenspraak met andere aanbieders in de regio.”

NZa weigert vordering

Het Vlietland ziekenhuis heeft ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bot gevangen. Het ziekenhuis had bij de NZa een vordering van 60 miljoen euro neergelegd om het verschil tussen de huidige boekwaarde en de toekomstige waarde van de nieuwbouw op te vangen. De NZa is van oordeel dat het Vlietland voor zulke schade maar een beroep moet doen op het overgangsregime kapitaallasten.
Wel krijgt het Vlietland van de NZa de financiële ruimte om de resterende bouwschade versneld af te schrijven.

Arbitragezaak

De problemen van het Vlietland hangen samen met bouwschade als gevolg van complicaties bij de nieuwbouw. Vanwege constructiefouten is het ziekenhuis voor circa twintig miljoen euro het schip in gegaan.  De uitkomst van een arbitragezaak is dat het Vlietland een derde van de schade op de aannemer kan verhalen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top