ACTUEEL

Pak veiligheid in ziekenhuis aan per afdeling

Verbeteren van de patiëntveiligheid in ziekenhuizen kan het best worden aangepakt per afdeling. Ondersteuning hierbij biedt een vragenlijst om de  patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen te meten per afdeling. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en EMGO Instituut VUmc in Quality and Safety in Health Care.

Patiëntveiligheidscultuur

NIVEL-onderzoeker Marleen Smits concludeert dat de vragenlijst de afdelingscultuur meet en niet alleen individuele meningen. Dit betekent dat de vragenlijst inderdaad bruikbare informatie oplevert over de veiligheidscultuur op de afdeling. In de VS is deze speciale vragenlijst (HSOPS) ontwikkeld. De Nederlandse versie, COMPaZ, kent elf ‘dimensies’ van patiëntveiligheidscultuur. Dimensies zijn onder meer de samenwerking op de afdeling en met andere afdelingen, de bereidheid incidenten te melden, de betrokkenheid van het management, feedback over incidenten, open communicatie (durft een medewerker een onveilige situatie aan te kaarten) en de informatieoverdracht tijdens dienstwisselingen.

Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid

Wat betreft het verbeteren van de patiëntveiligheidscultuur, bevelen de onderzoekers aan omin te steken op afdelingsniveau. De COMPaZ kan hierbij een goed hulpmiddel zijn, volgens de publicatie van de onderzoekers. Hun onderzoek maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Dit is geïnitieerd door de Orde van Medisch Specialisten met financiële steun van het Ministerie van VWS.

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn de vragenlijsten afgenomen bij 1889 medewerkers van 19 ziekenhuizen en 87 afdelingen (ongeveer vier per ziekenhuis).
De Nederlandse vragenlijst COMPaZ is via www.vmszorg.nl op te vragen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top