ACTUEEL

Politiek valt over samenwerking MC Emmeloord

De mogelijke samenwerking tussen de MC Groep en het Antonius Ziekenhuis in Sneek zorgt voor onrust in de gemeenteraad van Noordoostpolder. De colleges van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder en Urk willen bekijken of de ziekenhuiszorg geconcentreerd kan worden in het MC Emmeloord. De fracties van ONS Noordoostpolder en de VVD vrezen voor de kwaliteit van de tweedelijnszorg. Dat meldt Flevopost.

Oneerlijke concurrentie

ONS Noordoostpolder en de plaatselijke VVD spreken van oneerlijke concurrentie tussen de MC Groep in Emmeloord, het voormalige Dokter Jansenziekenhuis, en het Antonius Ziekenhuis. De oneerlijke concurrentie zou kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. In de Flevopost stellen zij dat de MC Groep miljoenen euro’s steun heeft ontvangen van de staat, de provincie en de gemeente Lelystad terwijl het Antonius Ziekenhuis alles uit eigen middelen moet bekostigen. De fracties vinden dat een dreigende kapitaalsvernietiging het probleem is van de MC Groep en niet van de gemeente.

‘Samenwerking geen optie’

De bevolking zou volgens ONS-fractievoorzitter Berthoo Lammers geen vertrouwen hebben in de MC Groep, terwijl het Antonius Ziekenhuis wel over dit vertrouwen beschikt. VVD-fractievoorzitter Peter Blauw vindt dat het college van burgemeester en wethouders een duidelijke keuze moet maken. Hij vindt dat de gemeente Noordoostpolder op twee gedachten hinkt. Hij ziet geen mogelijkheden voor samenwerking. “De visies van beide ziekenhuizen verschillen zodanig, dat van vruchtbare samenwerking geen sprake kan zijn,” stelt Blauw.

Keuze is aan bestuurders

Foeke Zeilstra, wethouder in de gemeente Noordoostpolder, vindt dat de VVD en ONS Noordoostpolder op de zaken vooruit lopen. “Het gaat hier om maatschappelijk kapitaal. Het Dokter Jansenziekenhuis is een pracht van een gebouw, waar wij sterk aan hechten. De goede infrastructuur is daar aanwezig. Het zou zonde zijn als dat gebouw wordt verkocht. 'Urk en Noordoostpolder willen de acute zorg concentreren op één plek. Hier moet een ziekenhuis met GGD-ambulancepost en huisartsenpost komen. Zeilstra vindt dat de ziekenhuizen rekening moeten houden met de reeds aanwezige voorzieningen. De uiteindelijke keuze om samen te gaan, is aan de bestuurders van de ziekenhuizen.

Belangenverstrengeling

De VVD en ONS Noordoostpolder veroorzaakten in juni ook rumoer. Zij meenden dat burgemeester Willem van Rappard zitting had in de adviesraad van de MC Groep. Belangenverstrengeling, stelden de fracties. De burgemeester stond weliswaar vermeld in de raad van advies van de MC Groep. Maar uiteindelijk bleek dat de MC Groep de burgemeester had gevraagd of ze met vragen over de regio bij Rappard terecht konden. Van zitting in de adviesraad was geen sprake en de MC Groep heeft direct de naam van de burgemeester verwijderd van de lijst. Desondanks diende de VVD een motie in waarbij uiteindelijk wethouder Foeke Zeilstra zich niet meer met de ziekenhuizen mocht bemoeien. De motie werd door de gemeenteraad afgedaan als onzin.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top