Finance

'Helft ziekenhuizen worstelt met contractering'

De helft van de ziekenhuizen in Nederland hebben nog geen contracten met zorgverzekeraars. Ze onderhandelen nog steeds over de prijzen van behandelingen over 2014. Dit levert de ziekenhuizen flinke kosten op.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), waar NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy op 3 november over schrijft in haar blog op Skipr. De NVZ ondervroeg haar leden: algemene ziekenhuizen en specialistische instellingen.

Deadline

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben samen een deadline afgesproken: voor 19 november moeten de contracten zijn gesloten. Maar het ziet er niet naar uit dat deze deadline gehaald gaat worden. Op hoofdlijnen hebben de meeste ziekenhuizen en verzekeraars  wel een akkoord. Maar over de precieze invulling zijn ze nog volop in onderhandeling.

Volgens de zorgverzekeraars zijn de partijen verder dan de NVZ schetst. In het Financieel Dagblad stellen zorgverzekeraars VGZ, Menzis, CZ en Achmea dat ze niet met alle ziekenhuizen rond zijn. Ze zijn nog in onderhandeling met ‘kleine aantallen’ zorgaanbieders.

Liquiditeitspositie

De lange onderhandelingen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor afzonderlijke ziekenhuizen, zo beschrijft Yvonne van Rooy. De ziekenhuizen kunnen de geleverde zorg niet declareren en moeten dus lange tijd voorfinancieren. Daarmee komt de liquiditeitspositie van de zorgaanbieders onder druk te staan, zeker omdat banken daarvoor steeds duurdere leningen afsluiten. De ziekenhuizen klagen dat zij veel rente moeten betalen, terwijl de zorgverzekeraars wel de maandelijkse premiegelden binnen krijgen.

Meerjarenafspraken

Bovendien hebben de ziekenhuizen een slechte onderhandelingspositie als ze akkoorden moeten sluiten over zorg die al geleverd is, zo betoogt Van Rooy. De NVZ pleit voor langjarige afspraken, ook omdat ziekenhuizen  langlopende investeringen moeten doen in bijvoorbeeld gebouwen en medische apparatuur.

Er wordt al gewerkt met enkele meerjarenafspraken. Zo heeft Achmea driejarige contracten voor staaroperaties en borstkankerbehandelingen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

willem van den oetelaar

3 november 2014

Even logisch denken. Ziekenhuizen hebben met meerdere zorgverzekeraars een contract, dus onderhandeling. Dus kan het heel goed zijn dat beiden gelijk hebben: zorgverzekeraars hebben voor het merendeel van de zorg dat ze inkopen de onderhandelingen bijna rond, en de helft van de ziekenhuizen heeft met één of meer zorgverzekeraars nog geen afspraken. Is dat erg?

Het echte probleem waar het hier over lijkt te gaan is de "tiny details". Je sluit een raamcontract af, en vult later (na 19 nov) samen de details in. Dat leidt, indien niet voortvarend aangepakt tot liquiditeitsproblemen bij ziekenhuizen en flinke rentekosten door onderhanden werk bij zorgverzekeraars.

Waar de patiënt uiteindelijk de dupe van is. Niet alleen omdat hij de hoogte zijn eigen risico nog lange tijd niet kent, maar vooral ook omdat sommige ziekenhuizen het spel uitspelen tot en met patiëntenstops toe.

Voor dit dilemma weet ik ook de oplossing niet. Misschien zijn het meerjarencontracten, maar ook die hebben "tiny details".

Ik zou heel benieuwd zijn naar een publiek tweegesprek over dit dilemma tussen NVZ en zorgverzekeraars.

Arend Jan Poelarends

3 november 2014

Gaat in het artikel over 2 zaken: de contractafspraken 2014 en de onderhandelingen voor een nieuwe contract 2015. Dat is verwarrend.

Voor 2015 geldt dat het nog geen 19 november is.

Voor 2014: er wordt vollop door vrijwel alle ziekenhuizen bij ons (Achmea) gedeclareerd.

Top