Finance

Twentse gemeenten krijgen thuiszorguren niet ingevuld

Dertien Twentse gemeenten blijken na de aanbestedingsronde over onvoldoende capaciteit te beschikken om te voorzien in voldoende thuishulp binnen deze gemeenten.

Boycot vanwege lage prijs

De huishoudelijke hulp wordt gegund aan negen partijen die hebben meegedaan aan de aanbestedingsronde. Enkele partijen hebben niet meegedaan, omdat de gemeente een prijs onder de kostprijs aanhield.

Carint Reggeland

Zo heeft Carint Reggeland, één van de grootste regionale zorgaanbieders, de eerste aanbestedingsronde geen offerte uitgebracht. Carint Reggeland Groep geeft aan dat ze kwaliteit wil blijven leveren en het door de dertien gemeenten gezamenlijk bepaalde tarief daarvoor te laag is met 19 euro per uur voor huishoudelijke hulp .

Kostendekkende tarieven

Livio, een andere grote thuiszorgaanbieder, heeft wel een offerte uitgebracht, maar tegen een hoger tarief dan de gemeenten aanhouden. Livio zegt hierover op haar website: "De ervaring van de afgelopen drie jaar heeft getoond dat het leveren van HH zonder redelijke dekking van de kosten tot een grote verstoring in de bedrijfsvoering leidt. Niet alleen de continuïteit van de HH-dienstverlening, maar ook onze AWBZ gerelateerde diensten komen daarmee in het geding. Principieel menen wij dan ook dat wij alleen kunnen en mogen inschrijven op een niveau dat voor onze organisatie bedrijfseconomisch verantwoord is." Livio wacht nog op het besluit van de gemeenten. Ook ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente heeft een hoger tarief gevraagd.

Aanbestedingstermijn opgerekt

Omdat de gemeenten nog niet alle vereiste uren hebben kunnen inkopen, mede door het ontbreken van enkele grote aanbieders in de aanbestedingsronde, starten de dertien gemeenten samen een meervoudige onderhandse procedure. Hiermee rekken ze de aanbestedingstermijn op en stellen zo alle aanbieders in de gelegenheid om binnen de vastgestelde maximumtarieven en condities alsnog een contract te verwerven. De huidige contracten lopen tot 1 januari, met een mogelijke uitloop tot 1 april 2010.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top