Finance

Thuiszorg krijgt 17 miljoen voor alfahulpen en scholing

Thuiszorgaanbieders kunnen subsidies aanvragen voor het om-, her- en bijscholen van medewerkers en het in dienst nemen van voormalige alfahulpen. Voor deze regelingen, die lopen in 2009 en 2010, is 17 miljoen euro beschikbaar. Dit staat in de twee nieuwe subsidieregelingen die het ministerie van VWS op 12 september heeft gepubliceerd.

Wetswijziging Wmo

De subsidieregelingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen werkgevers (Actiz en BTN), werknemers (CNV, ABVAKABO FNV, SBZorg) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De regelingen sluiten nauw aan bij de wetswijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Staatssecretaris Bussemaker stelt de positie van de alfahulpen hierbij centraal. Deze subsidieregelingen bieden hen de mogelijkheid er voor te zorgen dat zij per 1 januari 2010 voldoende personeel in loondienst hebben.

Motie Van Geel

Deze regelingen zijn een voortvloeisel uit de motie Van Geel, aangenomen bij de Algemene Politieke Beschouwing van 20 september 2007. De motie geeft aan dat 'er middelen vrijgemaakt dienen te worden voor het behouden van thuiszorgmedewerkers voor de zorg'.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top