Finance

Limburgse apothekers vragen faillissement aan

De Stichting Apothekers Limburg heeft de levering van luiers en katheters aan 2850 Limburgers met incontinentieproblemen gestaakt. De apothekers leverden onder de kostprijs. Hierdoor hebben zij faillissement moeten aanvragen. Dat meldt De Ondernemer.

Levering te duur

De stichting is een samenwerkingsverband van 72 apothekers en 9 apotheekhoudende huisartsen in Limburg. De stichting had een contract met zorgverzekeraar CZ voor de luiers en katheters. Maar de kosten voor de levering van de materialen lagen drie procent boven de vergoeding van CZ. De apothekers verloren hierdoor tonnen en hebben daardoor deze week bij de rechtbank van Maastricht faillissement aangevraagd. Apothekerskoepel KNMP ziet hierin het zoveelste signaal dat apotheken steeds meer in financiële moeilijkheden komen omdat verzekeraars bij de zorginkoop louter inzetten op kostenbesparing.

'CZ moet meer vergoeden'

CZ heeft de betrokkenen per brief laten weten dat het contract noodgedwongen is beëindigd. De cliënten zijn volgens De Ondernemer doorverwezen naar drie landelijk werkende leveranciers. Volgens de voorzitter van Stichting Apothekers Limburg, Michael Boon, zal CZ op korte termijn toch de vergoedingen moeten verhogen. Het alternatief is volgens hem dat mensen minder of goedkoper materiaal moeten gebruiken of thuis een voorraad moeten aanhouden om de bezorgkosten te minimaliseren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top