Finance

Grouper DBC-Onderhoud opnieuw goedgekeurd

De grouper van DBC-Onderhoud bepaalt op betrouwbare en juiste wijze DBC-zorgproducten. Dit concludeert Deloitte Risk Services in de jaarlijkse audit in opdracht van DBC-Onderhoud. Ook de audits in de voorgaande twee jaren hadden een positief resultaat.

De uitkomst van de audit bevestigt dat de grouper voldoet als het gaat om vertrouwelijkheid, continuïteit en beschikbaarheid. Dit betekent dat de ziekenhuizen er op kunnen rekenen dat de door hen geleverde zorg correct omgezet wordt in declarabele zorgproducten. Deze zorgproducten zijn de basis van de onderhandelingen en declaraties tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.  De grouper heeft in 2014 ruim 100 miljoen aanleveringen van zorginstellingen verwerkt.

Daarnaast maakt  de grouper van DBC-Onderhoud het mogelijk dat patiënten meer informatie op hun zorgnota ontvangen. Vanaf medio 2014 is de zorgnota, die gebaseerd is op DBC-zorgproducten, uitgebreid met de uitgevoerde zorgactiviteiten. Dit kan gaan om verpleegdagen en bezoeken aan de arts, maar ook operaties en diagnostiek staan nu op de rekening. Deze zorgactiviteiten worden door de grouper automatisch aangeleverd aan de ziekenhuizen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

3 februari 2015

Daarmee zullen vele nota's niet meer acceptabel voor patiënten worden. Het blijft namelijke het gemiddelde kostenniveau voor een DBC en bij een kort polibezoek of behandeling op de SEH zal het bedrag te hoog lijken.

D G o

3 februari 2015

Er worden nu o.a ook OK's en diagnostische onderzoeken op de facturen vermeld?
Dat kan weer tot de nodige ophef leiden wanneer de patiënt dit op de factuur leest.
Gelukkig gaan de facturen naar de zorgverzekeraars zodat de patiënt de factuur niet onder ogen krijgt........

Wim Jongejan

6 februari 2015

De patiënt ontvangt veel meer informatie waar hij in financiële zin volstrekt niets aan heeft. Doordat de gemiddelde kosten van een behandeling staan aangegeven zal het bijna nooit een afspiegeling zijn van de exacte kosten die hij/zij maakte. Bedoeld voor transparantie is het DBC/DOT-circus dat niet voor de patiënt. Het is alleen transparant voor de rekenaars bij VWS en de zorgverzekeraars.

Top