ACTUEEL

Politie weer drukker met verwarde mensen

De politie heeft vorig jaar opnieuw vaker te maken gekregen met verwarde en overspannen mensen. De politie steekt een aanzienlijk deel van haar tijd in mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek en psychosociale problemen. Een mogelijke verklaring is het feit dat steeds meer mensen ambulant worden behandeld, als gevolg van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg.

Tussen 2013 en 2014 zag de politie een stijging met ruim 30 procent van bijna 53.000 naar bijna 60.000 meldingen. Het aantal meldingen van overlast door verwarde en overspannen mensen stijgt ieder jaar. Vorig jaar bedroeg de stijging 14 procent: van 52.297 in 2013 tot 59.669 in 2014. Over de periode 2011 (ruim 40.000) tot en met 2014 (bijna 60.000) gaat het zelfs om een stijging van ruim 47 procent.

Verwarde personen waarmee de politie te maken krijgt zijn bijvoorbeeld de bejaarde man die regelmatig spullen kwijt is en hiervoor meerdere keren per dag de politie belt. Een ander voorbeeld  is een jongen uit een zorginstelling die vorig jaar 141 keer wegliep en 139 keer door agenten is teruggebracht.

Handboeien

Henk van Essen van de korpsleiding van de Nationale Politie: "Verwarde personen zijn patiënten. Zij horen niet met handboeien om in een politieauto, laat staan in een politiecel, als zij geen strafbare feiten hebben gepleegd. Een aanzienlijk deel van het werk van de politie is op dit moment gerelateerd aan psychiatrische en verslavingsproblematiek en psychosociale problemen."

Een van de mogelijke oorzaken van de toename is dat binnen de ggz mensen steeds minder intern in een instelling worden behandeld. Nu de GGZ ambulanter is georganiseerd en gemeenten verantwoordelijk zijn voor de zorg, vindt de politie het noodzakelijk om nog meer te investeren in samenwerking met de ggz en andere zorginstellingen. De politie, het lokale bestuur en instellingen intensiveren het onderlinge overleg de komende maanden.

Ambulantisering

De minister van Veiligheid en Justitie wil een tweejaarlijks onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen of er inderdaad een stijgende trend is in de capaciteitsbesteding bij de politie rond verwarde personen. Daarbij kunnen de effecten van de ambulantisering van de ggz en de decentralisatie van de zorg meteen worden meegenomen.

Uit de cijfers blijkt dat de politie ook vaker te maken krijgt met overlast in verband met alcohol en drugs. Hoewel het vorig jaar maar om een lichte stijging ging, is het aantal meldingen van 2012 tot 2014 toch toegenomen van bijna 20.000 tot ruim 25.000. Bij openbare dronkenschap is het aantal meldingen gestegen van ruim 4000 in 2012 naar bijna 8700 in 2013 en ruim 9200 in 2014.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top