ACTUEEL

Huisartsen voeren weer actie

De huisartsen die het manifest ‘Het roer moet om’ opstelden in maart, vinden verdere contractbesprekingen met zorgverzekeraars zinloos. De verzekeraars zouden namelijk niet naar hen luisteren.

Dit meldt de NOS.

Donderdagavond voeren de huisartsen om twee minuten voor twaalf actie bij het hoofdkantoor van Zorgverzekeraars Nederland in Zeist. In maart voerden huisartsen al actie bij het ministerie van Volksgezondheid, en bij hoofdkantoren van zorgverzekeraars.

Ontevreden

De huisartsen eisen dat ze op gelijkwaardige wijze kunnen onderhandelen met zorgverzekeraars. Ze zijn al langer ontevreden over de huidige gang van zaken. Uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging is gebleken dat veel huisartsen de contracten niet durven te weigeren, ondanks dat ze die ongunstig vinden.

Volgens de huisartsen is hun onderhandelingspositie te zwak. In de contracten staan soms passages waar zij principiële bezwaren tegen hebben. Maar als ze niet tekenen, vergoeden verzekeraars bepaalde ingrepen niet meer.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

K.D. Debocht

16 april 2015

Een prima slogan voor de actie, “Het roer moet om”,
hard nodig en breed gesteund door vele artsen.
Het wordt de hoogste tijd voor een sterk protest,
de zorgverzekeraars krijgen en hebben veel te veel macht.
Politieke beslissingen die volkomen verkeerd uitpakken,
die artsen belemmeren in hun taken en de patiënten in hun zorgvraag.
Alles onder het motto de zorg moet betaalbaar blijven, dus maar bezuinigen.
Er is al veel voor gewaarschuwd, wie de slachtoffers worden van dit beleid.
In één van de rijkste landen van de wereld moet de zorg altijd toegankelijk
en betaalbaar zijn, voor iedereen en onder alle omstandigheden.
Als de kosten te hoog oplopen, zal men moeten snijden in de bureaucratie,
en moeten trachten de veel te complexe systemen te vereenvoudigen.
Helaas gebeurt heden ten dagen het omgekeerde.
Een reden te meer om de zorgverzekeraars hard aan te pakken en onder
druk te zetten.
Eendracht maakt macht heren dokters, een zeer oude wijsheid.

Top