ACTUEEL

Open State eist inzage in alle zorgdeclaraties

Open State eist inzage in alle zorgdeclaraties

Open State Foundation wil inzage in alle zorgdeclaraties die zorgaanbieders zoals ziekenhuizen de afgelopen jaren deden. Daartoe heeft de organisatie de hele database van het DBC-informatiesysteem opgevraagd bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Die weigert echter mee te werken aan Wob-verzoek. Donderdag 27 augustus staan de partijen voor de rechter.

"Wij willen per zorgaanbieder inzage in de gedeclareerde kosten per dbc," zegt directeur Arjan El Fassed van Open State Foundation. Die informatie is volgens hem van groot belang voor het publiek. Als voorbeeld noemt hij de ongelukkige die een been breekt. Patiënten moeten dan kunnen nagaan hoeveel de behandeling kost bij de zorgaanbieders in hun buurt. Alleen zo kunnen ze hun eigen risico sparen. 

Daarnaast wijst Open State Foundation op het maatschappelijk belang. In de zorg gaat jaarlijks ruim negentig miljard euro om. Dit bedrag wordt collectief opgebracht. Het is de taak van de zorgverzekeraars om zorg scherp in te kopen. Maar verzekerden hebben niet de mogelijkheid om hun verzekeraar daarop te controleren, zegt El Fassed. Inzage in de database en de werkelijke kosten per dbc, brengt daar verandering in.

Los van de kosten, moet het verzoek van Open State Foundation ook inzage geven in het aantal verrichtingen dat zorgaanbieders uitvoeren. "Hoe vaak zorgverleners een behandeling uitvoeren, zegt ook iets over de kwaliteit van de behandeling," zegt El Fassed. 

NZa

Vooralsnog weigert de NZa aan het verzoek gehoor te geven. In het verweerschrift stelt de marktmeester dat de bedrijfsbelangen van zorgverzekeraars en -aanbieders door openbaarmaking van de tarieven worden geschaad. Zo zou de onderhandelpositie van zorgaanbieders ten opzichte van verzekeraars kunnen verzwakken als verzekeraars inzage hebben in alle tarieven en volumes.

De NZa vreest daarnaast dat openbaarmaking van de DIS-database de privacy van patiënten kan schaden. Hoewel de dataset 'gepseudonimiseerd' is, zou door slim combineren van gegevens toch de infomatie van één persoon eruit gedestileerd kunnen worden. Dit geldt zeker voor bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden, stelt de NZa.

Procedure

Open State Foundation doet voor het verzoek een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft alle declaraties in de periode 2012 tot en met 20 maart 2014. Komende donderdag 27 augustus treffen beide partijen elkaar voor de rechter. El Fassed verwacht dat de uitspraak daarna nog wel een paar weken op zich laat wachten. "Dit is een complexe zaak." (Daan Marselis)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Arend Jan Poelarends

21 augustus 2015

Tja, alsof de hoogte van de declaraties (en vooral de tarieven) van de afgelopen jaren veel zegt. Stelsel en de onderliggende contractafspraken zit iets gecompliceerder in elkaar.

Frank Conijn

24 augustus 2015

Ik zie een paar vreemde argumenten voorbijkomen, van beide partijen.

"Patiënten moeten bij een gebroken been kunnen nagaan hoeveel de behandeling kost bij de zorgaanbieders in hun buurt. Alleen zo kunnen ze hun eigen risico sparen."
FC: Een gebroken been kost sowieso veel meer dan het hele eigen risico, dus dat is men altijd kwijt.

"Hoe vaak zorgverleners een behandeling uitvoeren, zegt ook iets over de kwaliteit van de behandeling."
FC: Dat is waar, maar zorgverzekeraars stellen volumenormen al als zorginkoopcriterium. Zelfs zodanig dat ze er bijna blind op afgaan, terwijl er allerlei haken en ogen aan zitten, zoals het aantal behandelingen per ziekenhuis versus per chirurg. Het moet natuurlijk gaan om per chirurg, maar er wordt gekeken naar per ziekenhuis.

"De onderhandelingspositie van zorgaanbieders ten opzichte van verzekeraars zou kunnen verzwakken als verzekeraars inzage hebben in alle tarieven en volumes."
FC: Dat hebben de zorgverzekeraars al. Zij betalen tenslotte de rekeningen en zien daarop de DBC- dan wel diagnosecodes, kunnen de diagnose er in ieder geval uit afleiden.

tjark reininga

24 augustus 2015

opmerkelijk vind ik, dat het belangrijkste argument door de OSF niet genoemd wordt. sinds de introductie van marktwerking op grote schaal is niet alleen de marktpositie van de zorgafhankelijke (patiënt/cliënt) bepaald niet versterkt. de markt voor zorgverzekeringen is door een beperkt aantal grote aanbieders (verzekeraarsoligopolie) verdeeld en de fusiegolf van zorgaanbieders heeft de zorgmarkt bepaald niet transparanter gemaakt. het initiatief van de OSF kan zorgverzekeraars en -aanbieders op het gelijke speelveld dwingen, dat zij zo hardnekkig proberen te vermijden, en tevens transparanter voor de eindgebruikers. dat de OSF dit punt niet beklemtoont, is wellicht ingegeven door de overweging dat juist op dit punt zij haar belang juridisch onvoldoende denkt te kunnen onderbouwen.
overigens moeten we hierbij steeds weer bedenken, dat juist bij overvloedig openbaar beschikbare data cruciale informatie makkelijk verhuld kan blijven.

Top