ACTUEEL

IGZ geeft aanwijzing aan Zorgbruurs in Groesbeek

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS Zorgbruurs te Groesbeek een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder moet de zorg staken en de cliënten overdragen aan een zorgaanbieder die verantwoorde zorg levert.

Zorgbruurs moet binnen vier weken diverse maatregelen nemen. De zorgaanbieder moet de cliënten informeren over de aanwijzing en mag geen nieuwe cliënten aannemen totdat is vastgesteld dat er verantwoorde zorg wordt geleverd. Zorgbruurs is een aanbieder van zorg en/of begeleiding bij het zelfstandig wonen van in het bijzonder jong volwassenen in crisissituaties en/of met een verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen.

Uit het toezicht van de IGZ bleek dat de organisatie op meerdere punten niet voldoet aan de wettelijke eisen en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Zo bleek bijvoorbeeld het medicatiebeleid onvoldoende geborgd, sloot de deskundigheid van de medewerkers niet aan bij de benodigde zorg van de cliënten, waren er geen actuele ondersteuningsplannen en liet de huisvesting van cliënten sterk te wensen over.

De Inspectie zal toezien op de uitvoering van alle punten uit de aanwijzing. Mocht blijken dat Zorgbruurs niet voldaan heeft aan de aanwijzing, dan kan de staatssecretaris op advies van de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top