HRM

Kannerhuis stopt met de logeeropvang

Het Dr. Leo Kannerhuis gaat de vijf logeerhuizen op voormalig kinderdorp Neerbosch in de loop van 2016 sluiten. Vijftig medewerkers raken hun baan kwijt. Ook moeten 150 cliënten elders worden ondergebracht.

Het Dr. Leo Kannerhuis is een in autisme gespecialiseerde ggz-instelling. Eén van de functies die door de organisatie wordt vervuld is de zogenoemde logeerhuisopvang in weekenden en vakanties. Kinderen en volwassenen leren daarbij in speciale groepen met leeftijdsgenoten om te gaan, terwijl gezinnen voor even worden ontlast.

De sluiting is volgens de instelling onvermijdelijk vanwege de ontoereikende tarieven die gemeenten willen betalen. “Het is niet langer mogelijk om deze vorm van gespecialiseerde logeerhuisopvang op een financieel gezonde basis en inhoudelijk verantwoorde wijze voort te zetten”, aldus de instelling. “Wij betreuren het dat het ons niet gelukt is om het logeeraanbod te behouden. Niet alleen voor de cliënten en hun ouders die het aanbod zeer waarderen, maar ook voor de medewerkers die met veel inzet en enthousiasme de logeeropvang hebben vormgegeven.”

Het beëindigen van de logeeropvang vindt gefaseerd plaats. Uiterlijk 30 september 2016 sluiten de logeerhuizen hun deuren.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top