ACTUEEL

AMC zet buurtziekenhuis op voor ouderen

AMC zet buurtziekenhuis op voor ouderen

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) zet een buurtziekenhuis op voor kwetsbare ouderen. Op die manier wil het AMC de zorg verbeteren voor deze ouderen, die steeds vaker noodgedwongen in het ziekenhuis verblijven omdat ze vanwege de bezuinigingen op verpleeghuizen en de wijkverpleging nergens anders terechtkunnen.

Initiatiefnemer van het buurtziekenhuis is Bianca Buurman, bijzonder lector aan het AMC en de Hogeschool van Amsterdam. Buurman en haar collega-onderzoekers krijgen vanuit het AMC subsidie voor het opzetten van het buurtziekenhuis. Hier gaan zij onderzoeken hoe kwetsbare ouderen beter kunnen worden opgevangen. In het ziekenhuis krijgen de geriater, eerste hulp, specialist ouderengeneeskunde en de huisarts de kans om met elkaar samen te werken. Het initiatief gaat in maart van start in Amsterdam-Zuidoost, niet ver van het AMC.

Het buurtziekenhuis biedt volgens de betrokkenen een oplossing voor het "gapend gat" tussen ziekenhuis en huis. Dit gat is ontstaan omdat er is bezuinigd op verpleeg- en verzorgingshuisbedden en de wijkverpleging. Het doel van de bezuinigingen is dat patiënten voor deze zorg thuis terechtkunnen, maar die mogelijkheid is er onvoldoende. Huisartsen weten niet waar zij ouderen met bijvoorbeeld ontregelde diabetes of uitdroging naartoe kunnen sturen.

Sterke toename

Als gevolg daarvan is er een sterke toename van het aantal ouderen op de spoedeisende hulp (SEH). Volgens Bianca Buurman is er bij het AMC een toename van 20 procent van deze patiënten die niet in het ziekenhuis thuishoren. "Deze ouderen verblijven vervolgens lang in het ziekenhuis, terwijl dit voor hen niet de geschikte plek is. Vaak leidt een ziekenhuisopname bij deze patiënten  tot meer complicaties, zoals verwardheid en achteruitgang in hun functioneren."

Om te weten te komen hoe de zorg voor deze groep kwetsbare ouderen beter geregeld kan worden, onderzoekt Buurman onder meer wat de huisarts nodig heeft om zijn patiënten te kunnen doorverwijzen; welke scholing verpleegkundigen nodig hebben en aan wat voor zorg behoefte is. Ze pleit voor het verlenen van laagcomplexe medische zorg in eerstelijnscentra in de wijk, wanneer simpele medische handelingen, zoals het aanleggen van een infuus, thuis niet meer lukken. Dit soort handelingen vraagt om de expertise van specialisten uit het ziekenhuis, die nauw met de huisarts en de wijkverpleegkundigen samenwerken.

Wat Buurman betreft, komt er in zo’n eerstelijnscentrum veel aandacht voor zelfredzaamheid: de patiënt moet worden gestimuleerd om te bewegen en ook uit bed te komen, terwijl in het buurtziekenhuis de focus ligt op medische handelingen. "We vragen ons af of een verpleegkundig specialist de coördinatie op zich kan nemen in het centrum, bijgestaan door een huisarts."

Dunbevolkte gebieden

Buurman ziet meer buurtziekenhuizen in Amsterdam wel zitten, al heeft ze nog geen concrete plannen voor andere delen van de stad. "Eerst gaan we dit buurtziekenhuis in Zuidoost maar eens opzetten." Ook voor dunbevolkte gebieden in Nederland kan een buurtziekenhuis een uitkomst zijn, volgens haar, omdat daar minder ziekenhuizen zijn. Er zijn enkele soortgelijke initiatieven, bijvoorbeeld de SeniorenKliniek Hulst.

Het ministerie van VWS heeft laten weten het AMC-project te willen volgen, omdat dit één van de eerste plekken wordt waar de zorg aan kwetsbare ouderen op deze manier wordt opgezet. Zorgverzekeraars Nederland is positief over het buurtziekenhuis. "Dit is een heel mooi initiatief dat kan bijdragen betere kwaliteit van de zorg aan ouderen en aan kostenreductie", zegt woordvoerder Maike Krommendijk. "Het buurtziekenhuis past in het streven van zorgverzekeraars om meer zorg over te hevelen naar de eerste lijn." Er zijn volgens haar financiële middelen voor eerstelijnsverblijf, waar het buurtziekenhuis onder geschaard kan worden. Dit valt nu nog onder de Wet langdurige zorg, en vanaf 2017 onder de Zorgverzekeringswet.

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Koos Dirkse

13 februari 2016

Uitstekend initiatief. De ontbrekende schakel. Zal een positieve invloed hebben op het herstel van ouderen en de famile/vrienden een hoop zorg besparen. Ik hoop dat dit plan snel in het gehele land kan worden uitgevoerd.
Koos Dirkse

Erik Schensema

15 februari 2016

Het AMC was altijd al sterk om in de keten de verbinding te maken met andere zorgaanbieders. Nu deze aanbieders in de care met moeite het hoofd boven water kunnen houden en er feitelijk een intern gerichtheid ontstaat is er in de keten een leemte. Met dit initiatief wordt er tegemoet gekomen aan de behoefte van ouderen. Complimenten om in deze tijd, met lef, innovatie toe te passen.

Puck Bulthuis

15 februari 2016

Een mooi initiatief! Een initiatief geboren uit noodzaak of als gevolg van het dogma'zolang mogelijk thuis', zelfs als het echt niet meer kan.

Ik zie de exponentiele groei van kleinschalige vormen van wonen met zorg ook een oplossing!
Daarvoor zou de huidige huisenartsenpraktijk zich versneld moeten ontwikkelen tot een integraal multidisciplinair zorgbedrijf dwars door de huidige lijnen heen( ofwel dwars door de huidige 'echelonnering' van nulde, eerste tweede en derde lijn heen. ( zie Structuur nota gezondheidszorg 1974 van toenmalig staatssecretaris volksgezondheid Jo Hendriks)

Puck Bulthuis, Voorzitter NEVEP www. nevep.nl zie ook onder het kopje voor de media mijn boek:

Het abc van mensen die kwetsbaar oud worden.
Ervaringen en observaties van een branchevoorzitter

Wulf van Loenen

15 februari 2016

Goed dat er creatieve geesten zijn die oplossingen bedenken voor de problemen die transities veroorzaakt hebben door bezuinigingen op zorg en verpleeginstellingen. Blijkbaar zijn de ziekenboegen in zorg/verpleeghuizen die we hadden ook wegbezuinigd en gaat zo'n ziekenhuis dat nu zelf regelen. Waarschijnlijk in beide situatie ziektekostenverzekering dus er verandert niet zoveel. Behalve dat alles weer opnieuw opgezet dient te worden. Hoeze bezuiniging?

Olaf Wijman

15 februari 2016

Voor nu een goed initiatief. Omdat we het zo ver hebben laten komen. Verzorgingshuizen met een unit voor mensen die tijdelijk meer zorg nodig hebben zijn/worden om zeep geholpen (over verspilling in de zorg gesproken). Gaat veel te ver om het hier te hebben over innovatie en het woord lef vind ik volkomen misplaatst. Oude wijn in nieuwe zakken. Ook 'heimwee'naar de ouderwetse bejaardenhuizen. Heel veel mensen zitten nu eenzaam thuis met vaak de nodige bijkomende problematiek.

Puck Bulthuis

16 februari 2016

Een partner organisatie van NEVEP schreef mij als reactie op het initiatief van het AMC dat hij vermoedde dat het AMC een ZBC zou openen voor deze buurt zkh functie!
Mijn antwoord:
JA natuurlijk het AMC is geen liefdadigheidsinstelling, een dergelijlk construct als een ZBC lijkt me voor de hand liggen! Overigens vraag ik me af of diagnostiek en behandeling bij het vraagstuk van mensen die kwetsbaar oud worden hier in het geding is of nogmaals de inadequate wijze van werken tussen eerste, tweede en nulde lijn! De IGZ deed in 2015 onderzoek naar de dossieroverdracht van oudere kwetsbare mensen van uit het zkn naar thuis, verpleeghuis of bejaardenhuis( de particuliere huizen inclusief hun zorghotelfunctie waren niet in het IGZ onderzoek opgenomen!) Het resultaat was bedroevend! Geen enkel zkh deed de verpleegkundige en medische overdracht volgens de regelen der kunst. Vandaag kopt Trouw: betere nazorg na zkh opname redt levens! En het gaat hierover mensen die ouder zijn dan 80 jaar en na opname weer thuis'landen'! Volgens onderzoeker, Sophia de Rooy, van UMCG hebben 29 van de 100 zkh een overeenkomst met de wijkverpleging! De verbindende professie in dit humane vraagstuk!
Vervolgens schrijft de partnerorganisatie:

Het lijkt op de zorghotelfunctie waar mensen goed terecht zouden kunnen!
Mijn reactie :
Als de huidige organisatie voor deze groep zowel in nulde, eerste als tweede lijn nog niet kan leveren waar deze groep ouderen en hun dierbaren vaak om schreeuwen, is een buurtziekenhuis dan de oplossing!? Komt mijn reactie op skipr niet op jou over zoals ik bedoel? En is dan een zorghotel of een zorghotel functie in een 'gewoon huis met zorg zoals NEVEP huizen of de Herbergier of De Amvestketens of wel een ander gewoon huis met zorg etcetc geen optie? Je zult zien dat juist deze tussenstap naar een gewoon huis weleens het dogma van overheid en maatschappelijk middenveld 'zolang mogelijk thuis' naar het rijk der fabels kan helpen! Ervaring van onze NEVEP Leden en van andere gewone huizen met zorg , is dat deze oudere mensen en zeker ook hun dierbaren, dan vaak juist wel heel graag willen blijven.

Puck Bulthuis

16 februari 2016

En per ommegaande reageert weer een collega:

Puck kan je volgen. Een buurtziekenhuis vraagt nogal wat deskundigheid en brengt veel kosten metzich mee. Het kan een van de oplossingen zijn. De doorverwijzing vanuit ziekenhuis zou inderdaad meer gestroomlijnd moeten worden richting de wat jij noemt, gewone huizen met aandacht en zorg en zorghotels. In mijn ogen reageren ziekenhuizen pas als het potje van de Dbc leeg dreigt te lopen. En dan wordt er veelal verwezen naar de grotere( reguliere) partijen. Maar dat is een persoonlijke visie.

Olaf Wijman

16 februari 2016

Bedankt Puck Bulthuis. Konden we maar het een en ander terugdraaien. Wat betreft de verzorgingshuizen, de gebouwen staan er nog.

Puck Bulthuis

16 februari 2016

Dag Olaf, ik begrijp je wens om een en ander terug te draaien! Persoonlijk denk ik dat de wensen van mensen veranderen! Voor een deel van de mensen is het bejaardenhuis een fijne plek om te wonen en zorg te ontvangen! Een ander deel van de mensen gaat liever naar een 'gewoon huis met zorg'. Gelukkig kunnen mensen steeds vaker uit meerdere mogelijkheden kiezen.

Wellicht vind je ook onderstaande reactie die ik kreeg interessant!

'Zou deze actieve lector aan het AMC van het bestaan van jullie huizen wel op de hoogte zijn? Haar oplossing heeft nog te veel zo'n ziekenhuis-geur ! Wel met oog voor de integratie van de diverse disciplines, maar geheel voorbijgaand aan de belangrijke factor: In gewoon Nederlands, "de eigen huisvesting". Als dat manco wordt onderkend is de weg naar de NEVEP huizen open! (en zijn zulke dure buurtziekenhuizen misschien helemaal niet nodig)
Misschien is een gesprek met Bianca Buurman nuttig voor haar en jou.

Marc Vieten

17 februari 2016

Prima initiatief, maar noem het geen ziekenhuis en richt het in als herstelhotel met poliklinische faciliteiten: gastvriendelijk en deskundig. De genoemde brugfunctie is er feitelijk al. Nederland heeft circa 40 zorghotels waarvan ruim 20 erkend door zorgverzekeraars. Er is zelfs een brancheorganisatie: www.snhz.nl. Betrek die club.

Marc Vieten, directeur zorghotel De Kim Noordwijk en voorzitter SNHz

Puck Bulthuis

17 februari 2016

Dag Marc, en als je dan daar de vele 'particuliere ' huizen bij optelt, die ook een zorghotelfunctie hebben , dan zijn we een heel eind op de goede weg!

Samen sterk, nietwaar

Ik merk wel aan mensen die zelf een plaats zoeken , vaak denken dat particulier gelijk is aan het groot kapitaal! Dat misverstand moet de wereld uit omdat het ook niet zo is. Vanouds misschien wel maar nu inmiddels niet meer. Zie bv nevep.nl, spot.nl, gasthuizen.nl

Marc Vieten

17 februari 2016

Precies Puck. Zorg wordt al bekostigd uit Zvw of Wlz. Nu het tijdelijk verblijf nog. Veel verzekeraars vergoeden een deel van het verblijf. Zodra dát structureel is opgenomen in de Zvw ontstaat de juiste beweging en kunnen ouderen voor een beter aanbod kiezen.

Top