Vastgoed

Belevenispark Daelzicht in Heel is van de baan

Belevenispark Daelzicht in Heel is van de baan

De raad van bestuur (rvb) van gehandicaptenzorginstelling Daelzicht heeft besloten om het plan voor een belevenispark in Heel stop te zetten. Onder omwonenden is teveel weerstand tegen de plannen. Daelzicht gaat intussen wel door met de uitwerking van belevenisgerichte dag-invulling voor cliënten – dit stond aan de basis van het park.

In het belevenispark wilde de zorginstelling dagbesteding organiseren voor mensen met een beperking en voor ouderen met dementie.  Het park moest op het eigen terrein van Daelzicht komen. Ondanks voortdurend overleg met de omwonenden in Heel kreeg Daelzicht het bijgestelde plan niet geaccepteerd. "We maakten het plan de afgelopen jaren steeds kleiner om aan de wensen van omwonenden tegemoet te komen, maar dit mocht niet baten", zegt rvb-lid Jan Valkenborgh.

Efteling

Omwonenden vreesden dat het belevenispark een soort Efteling zou worden en gevolgen zou hebben voor natuur en verkeer. Die angst was ingegeven door het aantal verwachte bezoekers: namelijk 600 duizend. Dit getal is door lokale media naar buiten gebracht, maar klopt volgens Valkenborgh niet. Het bijgestelde plan voor het park was enkel bedoeld voor de cliënten van Heel .
Hoe dan ook had de raad van bestuur signalen dat een recent geplande informatiebijeenkomst verstoord zou worden. Daarop besloot Daelzicht de bijeenkomst te annuleren. Met het afblazen van het park wil de raad van bestuur “de rust in de omgeving en de organisatie terugbrengen”.

Aan de planvorming zijn tonnen besteed. Sinds 2010 heeft Daelzicht 125 duizend euro per jaar uit het innovatiebudget gestoken in het belevenispark, oftewel 750 duizend euro in totaal. Daarnaast hebben de provincie Limburg en gemeenten uit de regio 230 duizend euro gegeven voor een bijdrage aan de haalbaarheidsstudie. Daarbovenop hebben ‘derden’ nog eens ruim 1 ton gegeven. Het geld is niet exclusief aangewend voor het belevenispark, maar ook voor het ontwerpen van belevingsgerichte arrangementen en nieuwe vormen van dagbesteding

Wellness

Met die belevingsgerichte arrangementen gaat Daelzicht nu wél door. De raad van bestuur zegt zich gestimuleerd te voelen door de positieve reacties en energie van onder meer medewerkers, cliënten, familieleden en vrijwilligers. De vernieuwende dag-invullingsplannen zullen plaatsvinden in de bestaande gebouwen van Daelzicht.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een wellnessbadkamer die een combinatie is van bad- en  snoezelkamer. In deze mooi ingerichte, kleurige badkamer, een soort wellnessruimte, kunnen cliënten met een verstandelijke beperking meerdere uren doorbrengen, samen met hun familie. Ook zoekt Daelzicht contact met ondernemers, voor het realiseren van hartenwensen van cliënten die bijvoorbeeld een ballonvaart als arrangement willen maken.

Vergoeding

De belevenisgerichte arrangementen komen in de plaats van de huidige, reguliere dagbestedingsactiviteiten. Daelzicht verwacht dat de arrangementen, doordat ze anders georganiseerd worden, minder zullen kosten dan de huidige vormen van dagbesteding. Volgens bestuurder Valkenborgh zijn er met zorgkantoren afspraken gemaakt over de vergoeding van de belevenisgerichte arrangementen in het kader van financiering van dagbesteding.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top