HRM

Drie ziekenhuizen vullen pensioenaftopping aan

Drie ziekenhuizen vullen pensioenaftopping aan

Het Westfriesgasthuis, het Antoni van Leeuwenhoek en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis zijn tot nu toe de enige drie algemene ziekenhuizen die het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie boven de aftoppingsgrens van 100.000 euro compenseren aan medisch specialisten in loondienst. Dit schrijft Medisch Contact.

De ziekenhuizen doen dit wel onder voorwaarden. Op de website pensioenopgroen.nl, een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging Artsen in Dienstverband (LAD), is te lezen dat in het AVL alleen compensatie plaatsvindt over 2015 en mogelijk ook over 201. In het OLVG is voor de medisch specialisten volledige compensatie geregeld voor de jaren 2015 en 2016. Voor bijvoorbeeld psychiaters, klinisch fysici en medisch specialisten met een cao-contract , vindt nog overleg plaats met de raad van bestuur. Het Westfriesgasthuis compenseert mensen in dienstverband met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 "voor 100 procent en structureel, totdat er een landelijke regeling wordt overeengekomen".

Pensioenopgroen.nl toont een overzicht van de stand van zaken van de moeizame onderhandelingen over de pensioenaftopping. De besturen van de meeste ziekenhuizen houden vast aan het voorstel van de NVZ om 53 procent van het werkgeversdeel van de vrijgevallen pensioenpremie te compenseren, waardoor in november juist het overleg tussen de ziekenhuizen en de werknemerspartijen over de pensioenaftopping vastliep.

Verdeeld

De website is er gekomen op verzoek van de medisch specialisten in loondienst, zegt Leon Winkel, kinderarts in het Spaarne Gasthuis en vicevoorzitter van de Raad Beroepsbelangen van de FMS, tegen Medisch Contact. Volgens Winkel is deze website niet gelanceerd met als doel om de NVZ onder druk te zetten. "Wat deze kaart wel laat zien is hoe verdeeld de achterban van de NVZ is." Hij zegt te hopen dat er een structurele landelijke regeling komt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top