ACTUEEL

Grotere rol en 37 miljoen voor wijkverpleegkundigen

Staatssecretaris Jet Bussemaker van VWS trekt 37 miljoen euro uit om wijkverpleegkundigen een formele rol te geven in aandachtswijken en hun positie te versterken. Daarbij krijgt de wijkverpleegkundige een bevoegdheid in het proces van indicatiestelling voor de AWBZ. Bovendien wordt vanaf 2010 het tarief voor persoonlijke verzorging-plus, voor de inzet van een duurdere verpleegkundige bij persoonlijke verzorging wanneer een situatie daarom vraagt, weer tot de oude hoogte herstelt.

Verpleegkundigen in aandachtswijken

Bussemaker heeft deze wijzigingen in de AWBZ-zorg vrijdag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Haar plannen liggen in het verlengde van de motie-Hamer. Deze heeft de intentie dat de wijkverpleegkundige terug in de wijk komt, te beginnen in de veertig aandachtswijken. Hiermee moet de samenhang in het (zorg)aanbod op wijkniveau worden versterkt.

Uitbreiding taken

De inhoudelijke functie van de wijkverpleegkundige wordt uitgebreid met coördinerende, regisserende en signalerende taken. Deze uitbreiding van taken wordt niet bekostigd uit de AWBZ, maar ‘raakt het vraagstuk van de bekostiging van verpleging vanuit verschillende bekostigingssystemen’ volgens het kamerstuk.

Programma 'Zichtbare Schakel'

De plannen worden uitgevoerd via het ZonMw-programma, Zichtbare Schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt. Met dit programma willen staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister van der Laan van voor Wonen, Wijken en Integratie “ervaringen op het lokale niveau benutten“ om "tot een wijkgericht zorgaanbod te komen en bredere toepassing te stimuleren". Concreet moet het programma leiden tot extra wijkverpleegkundigen. Hiervoor is 37 miljoen euro beschikbaar. Het programma voorziet dat er zo’n tweehonderd verpleegkundigen (160 fte) extra ingezet worden gedurende elk jaar van de looptijd van het programma.

Inzet 280 extra wijkverpleegkundigen

ZonMw start begin 2010 met een nieuwe ronde voor het indienen van subsidieaanvragen. Dat leidt naar verwachting tot de inzet van nog tachtig wijkverpleegkundigen, zodat uiteindelijk 280 extra wijkverpleegkundigen (160 fte) aan het werk zijn in de buurten.

Indicatiestelling door wijkverpleegkundige

Bussemaker wil wijkverpleegkundigen ook inzetten bij de indicatiestelling, namelijk bij het opstellen van zogenaamde pre-indicatieadviezen voor AWBZ-zorg. Omdat zij bij de cliënt thuiskomen en deze en de situatie goed kennen, kunnen zij een goede inschatting maken van de benodigde zorgbehoefte. Het CIZ zal na een steekproefsgewijze toetsing het advies omzetten in een indicatiebesluit. Dit verkort het doorlooptraject. Bussemaker verwijst hierbij naar de brief “Toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ” die binnenkort verschijnt.

Herstel tarief persoonlijke verzorging-plus

Bussemaker schroeft het tarief voor de functie persoonlijke verzorging-plus met 3,5 procent weer op naar de oude hoogte. Hiermee lost ze het bekostigingsprobleem tussen verzorging en verpleging op. De inzet van verzorgend personeel is nu namelijk goedkoper. Risicovolle situaties kunnen echter de inzet van een verpleegkundige behoeven. Om zorgkantoren en -instellingen te stimuleren dit daadwerkelijk te doen, heft Bussemaker het verschil in bekostiging op door het tarief voor persoonlijke verzorging-plus te herstellen. Hiermee kunnen zorgkantoren persoonlijke verzorging tegen een hoger tarief inkopen.

>> Skipr 1 jaar Event 10 december <<

Skipr bestaat op 10 december 1 jaar en viert dit met een bijzonder evenement in de Orangerie in Den Bosch. Meer informatie en het programma vindt u hier. Of meldt u direct aan voor het Skipr 1 jaar Event.

Skipr daily brengt u dagelijks voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. U kunt deze e-mailnieuwsbrief personaliseren door de voor u interessante rubrieken te kiezen. Abonneer u op de Skipr daily. Daarnaast brengt de Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top