ACTUEEL

ANBO wil strengere eisen voor zorgtoezicht

Minister Schippers moet veel duidelijkere eisen stellen aan toezichthouders in de zorg. Dat zegt ouderenbond ANBO in de aanloop naar het debat over governance in de zorg dat donderdag in de Tweede Kamer gevoerd wordt.

Onder het motto 'goede zorg vraagt goed bestuur' doet minister Schippers voorstellen om de kwaliteit van bestuur en toezicht in de zorg te verbeteren, maar volgens ANBO gaat ze niet ver genoeg. "ANBO wil scholingseisen en een onafhankelijke kwaliteitstoets voor toezichthouders, zoals gebruikelijk in de pensioenwereld. Het gaat hier om publiek geld en grote publieke belangen. Goede zorg vraagt inderdaad goed bestuur, met strenge eisen voor een onafhankelijke wervings- en selectieprocedure", zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Schippers wil de eisen aan toezichthouders in de zorg verscherpen, zo schreef ze eerder deze week aan de Tweede Kamer. In de ogen van ANBO doet ze daarmee al een aantal stappen in de goede richting. Zo stelt ze voor om de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) een nieuwe, zorgbrede governancecode te laten opstellen, met accreditatie voor toezichthouders. Ook wil ze een publiek register van bestuurders en spreekt ze over 'vakontwikkeling'.

"Echter, het is helemaal niet duidelijk wat de eisen van accreditatie zijn en of de oude werkwijze van coöptatie – het systeem waarbij leden van een vergadering of raad zelf nieuwe leden kiezen of aanwijzen – nu tot het verleden behoort", stelt ANBO. Ook wordt er niet gesproken over een scholingsverplichting, zoals bij de pensioenfondsen wel het geval is. Tenslotte wordt de rol van de overheid niet uitgewerkt. Den Haan: "De minister rept niet van onafhankelijke externe toetsing voor toezichthouders of van een overheid die kaders schept voor kwaliteit van zorg en toezicht. Haar voorstellen zijn soft en houden de schijn van zelfregulering. De brief van de minister is te vrijblijvend en ANBO bepleit verdergaande voorstellen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top