Finance

VGZ laat dokter zorginkoop mee bepalen

Coöperatie VGZ gaat bij de inkoop van zorg nadrukkelijker sturen op het oordeel van de dokter. “Dokters zelf weten als geen ander wat zinnige zorg is”, aldus VGZ-bestuurder Ab Klink. “Daarom werken we samen met hen aan zorg die beter en betaalbaarder is.”

Met dit doel van betere, goedkopere zorg voor ogen gaat VGZ zich in het inkoopbeleid voor 2017 concentreren op voorbeelden en werkwijzen die door dokters zelf ontwikkeld zijn. De geselecteerde good practices leiden tot zorg waarbij de patiënt echt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden.

Zorgaanbieders die mee-ontwikkelen en die goede voorbeelden willen overnemen, hebben bij de zorginkoop een streepje voor. Ze krijgen bijvoorbeeld eerder meerjarige contracten, contracten voor meer VGZ-verzekerden of hogere tarieven per behandeling. “Die investering verdient zich straks namelijk dubbel en dwars terug”, gelooft Klink. “Door meer tijd te nemen voor het goede gesprek met de patiënt, ontstaat ruimte voor het nemen van weloverwogen besluiten. Als alle consequenties van wel en niet behandelen in beeld zijn, kiezen patiënten vaker voor niet of anders behandelen. Dat is minder belastend en het leidt ook nog eens tot lagere kosten.”

Leertuinen

VGZ heeft in onder meer Radboudumc, Bernhoven, Rivas en Vincent van Gogh zogeheten ‘leertuinen’ ingericht. Daarin doet VGZ samen met professionals onderzoek naar werkwijzen die zowel de kwaliteit als betaalbaarheid stimuleren. “Voorbeelden van dit soort werkwijzen zijn er te over”, reageert Klink. “Denk bijvoorbeeld aan minder vaak overgaan tot knie- en heupprotheses, verlaging van het aantal routinecontroles door cardiologen, het opheffen van wachtlijsten voor de oogarts of lagere kosten voor spoedeisende hulp door samenwerking met huisartsenposten.” Methoden die meetbaar en bewezen goede en betaalbare zorg opleveren, wil VGZ via de zorginkoop verder verspreiden.

Klantwensen

Daarnaast investeert VGZ in de dialoog tussen zorgaanbieder en klant om de zorg zo beter te laten aansluiten bij de wensen van klanten. “We creëren meer tijd voor gesprekken tussen patiënten en hun dokters”, zegt Klink. “Bij Rivas in Gorinchem hebben huisartsen de afgelopen maanden bijvoorbeeld met meer dan vijfhonderd ouderen gesprekken gevoerd over hun zorgwens in hun laatste levensfase. En ook in de andere leertuinen realiseren we meer tijd en aandacht voor de patiënt zelf, naast aandacht voor hun aandoening.”

Zinnige Zorg Award

Op dit moment heeft VGZ 32 kansrijke initiatieven in beeld die kunnen leiden tot een aanzienlijke vermindering van zorgkosten in 2017. Een aantal van deze voorbeelden wordt in de loop van 2016 als extra stimulans genomineerd voor de nieuwe Zinnige Zorg Award van VGZ. Daarnaast kunnen zorgaanbieders en patiëntenorganisaties zelf goede voorbeelden aandragen via het Zinnige Zorg Loket. Via dat loket, in samenwerking met zorgaanbieders en via de inkoopgesprekken verzamelt VGZ ideeën over logischer, eenvoudiger en slimmer organiseren van de zorg. Deze ideeën komen dan weer in aanmerking voor de Zinnige Zorg Award in 2017 en kunnen als nieuwe werkwijze worden opgenomen in het zorginkoopbeleid.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ele Visser

4 april 2016

Prima actie van VGZ. Sluit zeer goed aan bij de filosofie en werkzaamheden van de PatientenAcademie waarin zorgverzekeraars, zorgaanbieders en zorggebruikers van elkaar leren (in dialoog gaan) wat van belang is wat welke zorg wel of niet moeten worden aangeboden en of worden ingekocht. De beruchte val waarin de zorggebruiker zorg krijgt die niet of onvoldoende aansluit bij zijn zorgvraag en de zorgverzekeraar tot uitbetaling(moet) overgaat. Niemand is gelukkig met de huidige vooral bureaucratische 'dialoog' tussen instellingen, systemen, en procedures. De mens centraal; de menselijke maat weer terug in de relatie tussen zorggebruikers, zorgaanbieders en zorgverzekeraar.

Top