ACTUEEL

Ondernemende Alliade-directeuren tot ver buiten Friesland actief

Een ondernemende strategisch partner en private investeerder in zorg, wonen en welzijn, met ruim 2.500 medewerkers, die regie voert over activiteiten met een totale jaaromzet van meer dan 60 miljoen euro. Zo presenteert de door mogelijke belangenverstrengeling in opspraak geraakte Freya Groep zich op de eigen website.

De affaire kwam aan het licht na berichtgeving van RTL. Op basis van tips uit de organisatie wist de omroep te melden dat twee directeuren van de Friese zorgaanbieder Alliade opdrachten doorspeelden aan bedrijven waar ze zelf eigenaar van waren.

De betreffende bedrijven opereren onder de vlag van de Freya Groep. Deze in 2003 in Franeker opgerichte holding beperkt zich allang niet meer tot Friesland. Naar eigen zeggen heeft Freya op verschillende niveaus overeenkomsten met 98 gemeenten, 6 zorgkantoren en tientallen zorg- en welzijnsorganisaties.

Het gaat hierbij om gemeentes in Groningen, Drenthe en Oost-Gelderland tot Noord-Holland Noord, Flevoland, de Veluwe, het Gooi en Zuid-Limburg. De aard van de activiteiten loopt uiteen van zorg en begeleiding in het kader van de Wmo tot Wlz-gefinancierde zorg. Ook is de Freya Groep betrokken  bij zestien sociale buurtsupers die onder de naam Superrr opereren.

Volgens RTL zijn de eigenaren van Freya niet alleen actief in de zorg, maar ook in het vastgoed. Zo zijn directeuren Jan Bleichrodt, Stefan Postma en Han Schellekens betrokken bij de ontwikkeling van kleinschalige ouderenzorghuisvesting. Woningontwikkelaar en -fondsmanager Amvest zou 100 miljoen euro in de plannen willen steken, met de ambitie om dit op de middellange termijn uit te breiden naar 500 miljoen euro. Ook NPM Capital zou willen investeren.

Gezond rendement 

Zelf zegt Freya op zijn website over de eigen werkwijze:  “Onze betrokkenheid kan op vele manier gestalte krijgen, van managementadvies of tijdelijke regievoering tot lange termijn partnerships in de vorm joint ventures en managementoplossingen.” Het motto dat de Freya Groep hanteert luidt 'Met het oog op de cliënt zorgen voor een gezond rendement'. “Door zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren en hiervoor de juiste financieringsbronnen te vinden, kunnen zelfs de meest traditioneel ingerichte organisaties een hoge klanttevredenheid én een positief bedrijfseconomisch rendement realiseren”, aldus het commentaar op de website. “[…]  Freya Groep helpt u de vereiste omslag te maken van zorgorganisatie naar zorgonderneming.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top