ACTUEEL

Inspecties plaatsen Het Talenten-huis onder verscherpt toezicht

De Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben de residentiële instelling Het Talenten-huis in Enkhuizen per 20 april 2016 onder verscherpt toezicht geplaatst. Naar het oordeel van de inspecties is de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdhulp onvoldoende.

Bij twee inspectiebezoeken begin dit jaar stelden de inspecties vast dat Het Talenten-huis is uitgegroeid tot een residentiële instelling met meerdere locaties. De organisatie van de voorziening heeft daarmee echter geen gelijke tred gehouden. Hierdoor is een situatie ontstaan die veel risico’s in zich draagt voor de jeugdigen en jong volwassenen in Het Talenten-huis.

Acute risico's

Acute risico’s zagen de inspecties bij de crisisplaatsingen. Het Talenten-huis is hier qua kennis en kunde niet voor toegerust. Om die reden is d eisntelling hier direct mee gestopt. Daarnaast ontbreekt een veiligheidsbeleid.

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp van Het Talenten-huis op alle punten voldoende dient te zijn. Ten tijde van het toezicht was dit bij slechts vier van de 23 criteria het geval. Aandacht is vooral nodig voor de geconstateerde tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit van de hulpverlening, veiligheid, cliëntpositie, organisatie en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Naast de genoemde tekortkomingen is er sprake van een BV-structuur zonder interne toezichthouder als extra waarborg voor de kwaliteit van zorg en management. Naar aanleiding van de bevindingen van de inspecties hebben deze maand enkele wisselingen plaatsgevonden in bestuur/directie.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top