ACTUEEL

Inspectie ontvangt 41 meldingen van zwijgcontracten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft inmiddels 41 meldingen ontvangen over zwijgcontracten in de zorg. Deze meldingen hebben betrekking op de medisch specialistische zorg en ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en farmaceutische bedrijven.

De IGZ doet onderzoek naar zwijgcontracten in de zorg sinds minister Schippers (Volksgezondheid) in april mensen opriep het bestaan hiervan te melden bij de Inspectie. De aanleiding voor deze oproep was de dood van de 21-jarige tophockeyer Rogier Mooij in het Tergooi in Hilversum. Het ziekenhuis maakte fouten en sloot vervolgens een contract met de moeder van de hockeyer waarin staat dat ze niet mag praten met de media. Ook moest zij afzien van het indienen van een klacht bij de tuchtrechter en haar aangifte bij de politie intrekken.

De Inspectie onderzoekt de meldingen en neemt met alle melders persoonlijk contact op. De IGZ wil zo veel mogelijk informatie inwinnen en idealiter de contracten inzien om te kunnen bepalen of deze een ‘ongewenste inhoud’ kennen. Dit soort contracten staat volgens de IGZ haaks op het doel van haar toezicht, namelijk de kwaliteit en veiligheid van de zorg te bewaken.

Ongewenste inhoud

De IGZ spreekt van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld één of meerdere van de volgende punten zijn opgenomen: verplicht zwijgen, afzien van een gang naar de tuchtrechter, afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen of afzien van melden bij de Inspectie.

De Inspectie wil met een breed onderzoek in kaart brengen wat voor soort vaststellingsovereenkomsten er worden gesloten, waar in de zorgsector dit speelt en om welke redenen het wordt gedaan. Daarnaast onderzoekt de IGZ of de zwijgcontracten gaan over een mogelijke niet-gemelde calamiteit. Als dit het geval is, zal de Inspectie hier nader onderzoek naar doen. Betrokkenen kunnen anoniem melding doen van zwijgcontracten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top